Ngày 15/01/2024, Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập các phòng nghiệp vụ và bổ nhiệm cán bộ. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Sinh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động (VC-NLĐ) Trung tâm.

Đồng chí Phan Sinh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị

     Trên cơ sở Phương án tổ chức lại các phòng nghiệp vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP được Lực lượng TNXP phê duyệt, Giám đốc Trung tâm đã ban hành quyết định thành lập Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán trên cơ sở sáp nhập Phòng Kế toán – Tài vụ vào Phòng Tổ chức – Hành chính; thành lập Phòng Giáo dục thường xuyên – Tuyển sinh và Phòng Giáo dục nghề nghiệp – Giới thiệu việc làm trên cơ sở tách Phòng Đào tạo – Giới thiệu việc làm; đồng thời, công bố Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ.

Đồng chí Phan Sinh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm (bìa phải) trao Quyết định bổ nhiệm cho các cá nhân

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Sinh đã thông tin đến toàn thể VC-NLĐ về lý do, cơ sở pháp lý việc tổ chức lại các phòng nghiệp vụ Trung tâm và bổ nhiệm cán bộ. Đồng thời, đề nghị các cá nhân được bổ nhiệm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lãnh đạo các phòng hoạt động theo đúng quy chế đã ban hành.

     Như vậy, tổ chức bộ máy của Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP hiện nay gồm Ban Giám đốc và 03 phòng nghiệp vụ gồm Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán; Phòng Giáo dục thường xuyên – Tuyển sinh; Phòng Giáo dục nghề nghiệp – Giới thiệu việc làm.

Bùi Hồng