Sáng 05/02/2024, đồng chí Lê Minh Khoa - Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP đã trao quyết định của Lực lượng TNXP điều động bổ nhiệm đồng chí Ngô Quốc Việt - Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân đến công tác tại Ban Điều hành Cụm Công nghiệp - Khu dân cư Nhị Xuân, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban.

Đồng chí Lê Minh Khoa - Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP (bên phải) trao quyết định điều động bổ nhiệm cho đồng chí Ngô Quốc Việt

     Cùng ngày, đồng chí Phạm Nguyễn Ngọc Ngân – Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP cũng đã trao quyết định của Lực lượng TNXP điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phúc Hùng - Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương Lực lượng TNXP Thành phố đến công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân, giữ chức vụ Phó Giám đốc.

     Thời gian giữ chức vụ của 02 đồng chí là 05 năm.

Đồng chí Phạm Nguyễn Ngọc Ngân – Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP trao quyết định điều động bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Phúc Hùng

Hoàng Vân