Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng ngày 06/02/2024, Lực lượng TNXP tổ chức ra mắt khu trưng bày Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cơ quan Lực lượng TNXP. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ, viên chức Cơ quan Lực lượng TNXP.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

     Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong Lực lượng TNXP được xây dựng nhằm khơi gợi lòng tự hào dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi, sáng tạo của cán bộ, viên chức và người lao động trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Lực lượng TNXP Thành phố nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung với tinh thần “Đổi mới – sáng tạo, thi đua xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình”, đồng thời nhằm khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

      Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cơ quan Lực lượng TNXP trưng bày các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có các tác phẩm được xem là bảo vật quốc gia (gồm Đường Kách Mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, Di chúc), các tác phẩm của các nhà nghiên cứu viết về Bác Hồ và các sách tham khảo, chuyên khảo. Các tác phẩm được thể hiện bằng hình thức sách in và sách điện tử (ebook). Bên cạnh đó, trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh còn có bản đồ hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ, các hình ảnh Bác Hồ với Thanh niên xung phong, tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp cách mạng của Người.

Đồng chí Cao Linh Phụng – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Lực lượng TNXP giới thiệu nội dung sách điện tử (ebook) tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

     Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là để tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa, hành vi ứng xử của từng cán bộ, viên chức, người lao động trong Lực lượng TNXP. Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong Lực lượng TNXP cũng là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại biểu trải nghiệm đọc sách điện tử (ebook)

Đại biểu tham quan và đọc các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Linh Phụng