Thông báo về việc công khai Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

       Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thông báo về việc công khai Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, cụ thể:

      1. Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023 đối với 06 người, được thể hiện tại Quyết định số 475/QĐ - TNXP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Thành phố về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (đính kèm).

     Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển viên chức đợt 2 năm 2023 được gửi bằng đường bưu điện theo địa chỉ mà người trúng tuyển đã đăng ký. Đồng thời được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Lực lượng TNXP http://www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn, mục “Thông tin tổng hợp”.

     2. Người trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2023 phải thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, cụ thể:

     a) Về địa điểm nộp hồ sơ:

     Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Bon Bu M Lanh B, xã Đắk R’ Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

     b) Về thời gian: trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo công khai Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển.

     c) Về thành phần hồ sơ

    - Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

     - Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

     * Lưu ý: Trường hợp người được công nhận kết quả tuyển dụng không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả để tham gia dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 sẽ báo cáo Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Thành phố hủy kết quả trúng tuyển.

     Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thông báo đến các thí sinh trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2023 được biết và thực hiện.

- Thông báo (file)

- Quyết định (file)

- Danh sách (file)