Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã kết thúc thời kỳ chiến tranh vệ quốc của nhân dân ta và mở ra một kỷ nguyên phát triển trong hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Ngày 30 tháng 4 đã đem lại cho Nhân dân cả nước một niềm vui lớn, một sự xúc động sâu xa từ trong tim, khiến bao người phải rơi nước mắt vì sung sướng. Nhưng hậu quả chiến tranh để lại cho một thành phố vừa được giải phóng là vô cùng nặng nề: những vùng đất bị hoang hóa; thiếu thốn lương thực, thực phẩm và nguyên, nhiên liệu; thất nghiệp tràn lan; an ninh, trật tự xã hội chưa ổn định.
      Thực hiện chủ trương của Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập các Đội Thanh niên xung phong đi khai hoang, phục hóa, làm thủy lợi ở các huyện ngoại thành Thành phố; Ban Vận động khai hoang và Xây dựng Kinh tế mới Trung ương thành lập 2 Đội Thanh niên xung phong đi xây dựng các khu kinh tế mới ở Tây Ninh và Sông Bé. Các Đội Thanh niên xung phong đầu tiên này là tiền thân, là cơ sở để hình thành 2 Tổng đội Thanh niên xung phong: Tổng đội Thanh niên xung phong Thành Đoàn và Tổng đội Thanh niên xung phong Xây dựng Kinh tế mới. 
      Ngày 28 tháng 3 năm 1976, hơn một vạn Thanh niên xung phong trong đội hình của 2 Tổng đội đã cùng đồng loạt ra quân đến vùng nông thôn ngoại thành Thành phố, đến những nơi núi rừng đầy gian khổ và vô cùng khó khăn để khai hoang, phục hóa, xây dựng những khu kinh tế mới, để làm giàu cho quê hương, đất nước.
      Ngày 06 tháng 9 năm 1977, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  ra Quyết định thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh  trên cơ sở sáp nhập 2 Tổng đội Thanh niên xung phong (Thành Đoàn và Kinh tế mới). Đồng chí Nguyễn Tấn Diệp, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố được cử làm Chỉ huy trưởng. Tổ chức bộ máy của Lực lượng Thanh niên xung phong gồm có Đảng ủy, Ban Chỉ huy, 6 phòng nghiệp vụ và 9 Tổng đội trực thuộc với 25.000 cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong, Trường Huấn luyện Thanh niên xung phong, bệnh xá.
     Với đồng phục màu cỏ úa, mũ tai bèo, chân dép lốp, dụng cụ lao động thô sơ, họ đã tiến về các vùng đất hoang do bom cày, đạn xới bởi chiến tranh, hoặc nơi đồng chua nước mặn hay Tây Nguyên kỳ vĩ để khai hoang, phục hóa đem lại màu xanh về với ruộng đồng, cuộc sống cho quê hương mới và họ cũng không tiếc máu xương sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn. Trong công cuộc đổi mới của đất nước, họ dũng cảm kiên cường, năng động sáng tạo để tìm ra phương cách chuyển từ cơ chế bao cấp sang chế độ hạch toán kinh tế có hiệu quả; trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, họ thích ứng với điều kiện mới, nhiệm vụ mới đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại.
    Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố, sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và Thành phố, của lãnh đạo địa phương nơi các đơn vị Thanh niên xung phong đóng quân, nhất là sự tin yêu, đùm bọc của đồng bào Thành phố và với tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, cần cù chịu khó, kiên trì vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách trong công tác, học tập, nhiều thế hệ Thanh niên xung phong được tôi luyện và trưởng thành, đội ngũ Thanh niên xung phong ngày càng phát triển, kế tục xứng đáng truyền thống hào hùng của Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam. 
     Được sự chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lực lượng Thanh niên xung phong đã hoàn thiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử. Trang thông tin điện tử Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố nhằm mục đích giới thiệu rộng rãi thông tin, hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong, liên kết các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong, là một kênh thông tin, dữ liệu đáng tin cậy để các đối tượng liên quan có thể tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của Thanh niên xung phong Thành phố; đồng thời là diễn đàn để mọi người có quan tâm trao đổi, tham gia các chức năng thông tin khác qua mạng.
     Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp, xây dựng của các đồng chí và các bạn để hoạt động của Lực lượng Thành niên xung phong Thành phố nói chung trang thông tin điện tử Lực lượng Thanh niên xung phong ngày càng tốt hơn.