1. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN LỰC LƯỢNG TNXP

Trần Văn Tỉnh

Chủ tịch

Huỳnh Hữu Hải

Phó Chủ tịch

Trần Duy Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ

Hồ Thị Hoa Duyên

Ủy viên Ban Chấp hành

Đỗ Thị Len

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Hữu Quý

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Hoàng Oanh

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Nam Phong

Ủy viên Ban Chấp hành

Ngô Trọng Cường

Ủy viên Ban Chấp hành

Bùi Thành Trâm

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Văn Màu

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Văn Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Chí Công

Ủy viên Ban Chấp hành

       

2. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN LỰC LƯỢNG TNXP

Trần Văn Tỉnh

Chủ tịch

Huỳnh Hữu Hải

Phó Chủ tịch

Trần Duy Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ

3. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1

Nguyễn Nam Phong

Chủ tịch

Nguyễn Huy Thông

Phó Chủ tịch

 

 

4. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 2

Ngô Trọng Cường

Chủ tịch

Nguyễn Thị Hồng

Phó Chủ tịch

 

 

5. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 3

Bùi Thành Trâm

Chủ tịch

Lương Thị Bích Hạnh

Phó Chủ tịch

 

 

6. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY NHỊ XUÂN

Trần Thị Minh Thu

Phó Chủ tịch

 

 

 

 

7. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM GDTX TNXP

Nguyễn Văn Màu

Chủ tịch

 

 

 

 

8. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CƠ QUAN LỰC LƯỢNG TNXP

Nguyễn Hoàng Oanh

Chủ tịch

Đặng Thị Sáng

Phó Chủ tịch

 

 

9. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

BAN CHẤP HÀNH CÔNG TY

Trần Duy Nguyên

Chủ tịch

Tô Nguyệt Thanh

Phó Chủ tịch

 

 

Công đoàn bộ phận Văn phòng Công ty

Nguyễn Hiếu Nghĩa

Chủ tịch

Nguyễn Quốc Khánh

Phó Chủ tịch

 

 

Công đoàn bộ phận Xí nghiệp Quản lý Phà TNXP

Trần Thị Lập

Chủ tịch

Trần Thị Ngọc Tú

Phó Chủ tịch

 

 

Công đoàn bộ phận Xí nghiệp Dịch vụ công cộng

Liêu Điền Quang

Chủ tịch

Đỗ Thị Thụy Phi

Phó Chủ tịch

 

 

Công đoàn cơ sở thành viên Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ TNXP

Dương Thanh Hải

Chủ tịch

Nguyễn Thụy Quyên Chi

Phó Chủ tịch

 

 

Công đoàn cơ sở thành viên Công ty cổ phần Du lịch TNXP

Trần Thị Nguyệt Hằng

Chủ tịch