1. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN LỰC LƯỢNG TNXP

Nguyễn Thị Thùy Linh

Bí thư

Nguyễn Trung Hận

Phó Bí thư

Lê Viết Thành

Ủy viên Ban Thường vụ

Đào Duy Đạt

Ủy viên Ban Thường vụ

Lê Thị Yến Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ

Nguyễn Thị Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành

Trần Văn Hiếu

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Hữu Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành

Đặng Thị Thương

Ủy viên Ban Chấp hành

Phạm Văn Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

Đỗ Thị Thụy Phi

Ủy viên Ban Chấp hành

Đặng Linh

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Thị Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Ủy viên Ban Chấp hành

Huỳnh Nguyễn Cát Tường

Ủy viên Ban Chấp hành

2. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN THANH NIÊN LỰC LƯỢNG TNXP

Nguyễn Thị Thùy Linh

Bí thư

Nguyễn Trung Hận

Phó Bí thư

Lê Viết Thành

Ủy viên Ban Thường vụ

Đào Duy Đạt

Ủy viên Ban Thường vụ

Lê Thị Yến Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ

 

 

3. ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN THANH NIÊN LỰC LƯỢNG TNXP

Nguyễn Trung Hận

Chủ nhiệm

Lê Thị Yến Thanh

Phó Chủ nhiệm

Trịnh Trọng Hoàng

Ủy viên

Nguyễn Gia Hồng

Ủy viên

Mai Thị Cẩm Thương

Ủy viên

 

 

4. ĐOÀN THANH NIÊN CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1

Nguyễn Thị Tâm

Bí thư

Lê Đình Ánh

Phó Bí thư

 

 

5. ĐOÀN THANH NIÊN CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 2

Trần Văn Hiếu

Bí thư

Nguyễn Gia Hồng

Phó Bí thư

 

 

6. ĐOÀN THANH NIÊN CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 3

Nguyễn Hữu Khoa

Bí thư

Bùi Thị Mỉ

Phó Bí thư

 

 

7. ĐOÀN THANH NIÊN CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY NHỊ XUÂN

Đặng Thị Thương

Bí thư

Phạm Văn Dũng

Phó Bí thư

 

 

8. ĐOÀN THANH NIÊN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Đào Duy Đạt

Bí thư

Đỗ Thị Thụy Phi

Phó Bí thư

 

 

9. ĐOÀN THANH NIÊN CƠ SỞ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNXP

Lê Thị Yến Thanh

Bí thư

Đặng Linh

Phó Bí thư

 

 

10. CHI ĐOÀN CƠ SỞ CƠ QUAN LỰC LƯỢNG TNXP

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Bí thư

Huỳnh Thị Cát Tường

Phó Bí thư