1. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LỰC LƯỢNG TNXP

Lê Minh Khoa 

Bí thư

Nguyễn Đức Phương

Phó Bí thư

Nguyễn Văn Bình           

Ủy viên Ban Thường vụ

Phạm Nguyễn Ngọc Ngân      

Ủy viên Ban Thường vụ

Đỗ Hữu Chính 

Ủy viên Ban Thường vụ

Cao Linh Phụng

Ủy viên Ban Thường vụ

Huỳnh Thị Thanh           

Ủy viên Ban Chấp hành

Trần Văn Thành

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Bá Châu

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Chiến Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành

Võ Văn Lượng

Ủy viên Ban Chấp hành

Lê Quang Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Thị Thùy Linh

Ủy viên Ban Chấp hành

Vy Văn Trọng

Ủy viên Ban Chấp hành

Trương Quang Nam

Ủy viên Ban Chấp hành

Bùi Thanh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

Trương Văn Hậu

Ủy viên Ban Chấp hành

Trần Ngọc Hiến Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành

 

 

 

 

2. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Lê Minh Khoa 

Bí thư

Nguyễn Đức Phương

Phó Bí thư

Nguyễn Văn Bình           

Ủy viên Ban Thường vụ

Phạm Nguyễn Ngọc Ngân      

Ủy viên Ban Thường vụ

Đỗ Hữu Chính 

Ủy viên Ban Thường vụ

Cao Linh Phụng

Ủy viên Ban Thường vụ

3. VĂN PHÒNG

Huỳnh Thị Thanh

Chánh Văn phòng

 

 

 

 

4. BAN TUYÊN GIÁO

Cao Linh Phụng

Trưởng Ban

 

 

 

 

5. ỦY BAN KIỂM TRA

Đỗ Hữu Chính 

Chủ nhiệm

Phạm Văn Tuyến

Phó Chủ nhiệm

Nguyễn Chiến Thắng

Ủy viên UBKT

Huỳnh Hữu Hải

Ủy viên UBKT

Nguyễn Hữu Quý

Ủy viên UBKT

 

 

6. BAN TỔ CHỨC

Phạm Nguyễn Ngọc Ngân

Trưởng Ban

Nguyễn Chiến Thắng

Phó Trưởng Ban

 

 

7. ĐẢNG BỘ CƠ SỞ CƠ QUAN LỰC LƯỢNG TNXP

Nguyễn Văn Bình

Bí thư

Huỳnh Thị Thanh

Phó Bí thư

Nguyễn Hoàng Oanh

Ủy viên

Phạm Chí Bình

Ủy viên

Nguyễn Trung Hận

Ủy viên

Nguyễn Hữu Quý

Ủy viên

Lê Văn Sơn

Ủy viên

 

 

 

 

8. ĐẢNG BỘ CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1

Vy Văn Trọng

Bí thư

Trương Thị Minh Thùy

Phó Bí thư

Nguyễn Trọng Khả

Ủy viên

Nguyễn Huy Thông

Ủy viên

Nguyễn Nam Phong

Ủy viên

Lê Phú Đôn

Ủy viên

Ngô Hồng Khanh

Ủy viên

 

 

 

 

9. ĐẢNG BỘ CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 2

Trương Quang Nam

Bí thư

Ngô Trọng Cường

Phó Bí thư

Hà Thị Thanh

Ủy viên

Phạm Viết Sơn

Ủy viên

Đinh Viết Thắng

Ủy viên

Đặng Văn Tuấn

Ủy viên

10. ĐẢNG BỘ CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 3

Bùi Thanh Tuấn

Bí thư

Nguyễn Hữu Phong

Phó Bí thư

Bùi Thành Trầm

Ủy viên

Võ Thị Thu Minh

Ủy viên

Nguyễn Minh Ngọc

Ủy viên

Lê Thị Ngọc Chi

Ủy viên

11. ĐẢNG BỘ CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY NHỊ XUÂN

Trương Văn Hậu

Bí thư

Nguyễn Đức Bình

Phó Bí thư

Hán Thị Hồng Tuyến

Ủy viên

Trần Thị Minh Thu

Ủy viên

Cao Xuân Thành

Ủy viên

Hoàng Đạt Xuân

Ủy viên

12. ĐẢNG BỘ CƠ SỞ CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Trần Ngọc Hiến Tâm

Bí thư

Lê Thành Khoa

Phó Bí thư

Trần Duy Nguyên

Ủy viên

Trịnh Phương Thái

Ủy viên

Nguyễn Chiến Thắng

Ủy viên

Đỗ Thanh Thành

Ủy viên

13. CHI BỘ CƠ SỞ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNXP

Phan Sinh

Bí thư

Nguyễn Thị Hiền

Phó Bí thư

Nguyễn Văn Màu

Chi ủy viên