Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33116394
truyền thống TNXP
Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh 35 năm xây dựng và phát triển (28.3.1976 – 28.3.2011) (Kỳ 1)

Phần 1

 

Khát quát về Lực lượng TNXP thành phố

I. Sự hình thành của Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh:

- Kế thừa và phát huy truyền thống của TNXP Việt Nam, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30.4.1975), thực hiện chủ trương của thành phố, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh đã lập các Đội Thanh niên Xung phong làm nhiệm vụ ở những huyện ngoại thành thành phố; Ban Khai hoang Xây dựng vùng kinh tế mới Trung ương thành lập 2 Đội thanh niên tình nguyện xây dựng vùng kinh tế mới ở các tỉnh Tây Ninh, Sông Bé. Các Đội Thanh niên xung kích, Thanh niên tình nguyện là tiền thân, là cơ sở để hình thành 2 Tổng đội TNXP (Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh và TNXP thuộc Ban Khai hoang xây dựng kinh tế mới Trung ương).

- Ngày 28.3.1976, tổ chức TNXP TP. Hồ Chí Minh chính thức được thành lập với 2 Tổng đội (Tổng đội TNXP Thành đoàn và Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế mới Trung ương), đồng loạt ra quân đi xây dựng những vùng quê hương mới.

- Hơn một năm hoạt động, ngày 6.9.1977, 2 Tổng đội TNXP được UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định sáp nhập thành Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh gồm 9 phòng nghiệp vụ, trường huấn luyện, 9 tổng đội và 1 công trường với 25.000 cán bộ, đội viên.

II. Vai trò, nhiệm vụ của Lực lượng TNXP thành phố:

A- Những nhiệm vụ cơ bản của Lực lượng TNXP thành phố qua các giai đoạn.

1- Từ năm 1976 đến cuối năm 1979:

Ngày 6.9.1977, Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh được thành lập trực thuộc UBND Thành phố, thực hiện 3 nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Xung kích trên mặt trận lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, chủ yếu là xây dựng các vùng kinh tế mới, góp phần thực hiện phân công lại lực lượng lao động xã hội và bố trí lại dân cư.

- Là lực lượng hậu bị quốc phòng, sẵn sàng tham gia nhiệm vụ phục vụ chiến đấu và chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc.

- Là môi trường rèn luyện, giáo dục thanh niên thành con người có ích cho xã hội.

2- Từ năm 1980 đến 1989:

Cuối năm 1979 đến năm 1980, Lực lượng TNXP thành phố điều chỉnh biên chế, tổ chức và bố trí các đơn vị trên 4 địa bàn trọng điểm với các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tổng Đội 1 và Tổng Đội 5: sáp nhập thành Tổng Đội 1 với nhiệm vụ lâu dài là trồng cây công nghiệp tại huyện Đắk Nông tỉnh Đắk Lắk.

- Tổng Đội 2 (Nông trường Phạm Văn Hai) và Tổng Đội 4 (Nông trường Phạm Văn Cội): sáp nhập thành Tổng Đội 2 với nhiệm vụ hợp đồng với Nông trường Phạm Văn Hai để khai hoang lên liếp trồng thơm.

- Tổng Đội 3 (biên giới), Tổng Đội 7 (Nông trường Lê Minh Xuân) và một bộ phận Tổng Đội 4 (Nông trường Phạm Văn Cội) sáp nhập thành Công trường Nhị Xuân, có nhiệm vụ khai hoang trồng mía tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (sau là Nông trường Nhị Xuân).

- Tổng Đội 9 (Nông trường Lê Minh Xuân) và Tổng Đội 6 (tỉnh Kiên Giang) sáp nhập thành Tổng Đội 4 với nhiệm vụ sản xuất tự túc cho Lực lượng TNXP thành phố tại An Biên - Kiên Giang.

04 Tổng đội tham gia làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế, đây là bước ngoặt lịch sử của TNXP.

Tháng 10.1980, UBND Thành phố ra quyết định 122/QĐ-UB về việc ban hành quy chế của Lực lượng TNXP thành phố. Nội dung quy chế nêu rõ, về mặt chính quyền, Lực lượng TNXP thành phố là một tổ chức tương đương các Sở, Ban, ngành thành phố, trực thuộc UBND Thành phố. Cơ cấu tổ chức gồm Ban chỉ huy Lực lượng và Phòng, Ban chuyên môn. Với giai đoạn này, đó là sự khẳng định lòng tin của Thành ủy và UBND Thành phố vào những bàn tay và khối óc của tuổi trẻ TNXP đã được tôi luyện, trưởng thành trong môi trường lao động và chiến đấu.

Ngoài 4 Tổng đội nêu trên, UBND Thành phố lần lượt ra quyết định thành lập các đơn vị như: Nông trường Đỗ Hòa (1980); Nông trường Thanh niên Duyên Hải (1.1981); Lâm trường Lý Nhơn (1985) để tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế.

Từ 1982, thực hiện chương trình hợp tác kinh tế với tỉnh Đắk Lắk, Lực lượng TNXP thành phố tiến quân mạnh mẽ lên Tây Nguyên, góp phần xây dựng kinh tế tại Nam Tây Nguyên. Ngoài Tổng đội 1 đứng chân tại khu vực này từ năm 1979 (đổi thành Nông trường cao su số 5 vào tháng 10.1985) và Trường GDLĐ Công Nông nghiệp 1 đặt chân đến xã Quảng Tân, huyện Đắk R’lấp vào tháng 11.1981 (đổi thành Nông trường cao su số 7  năm 1984) thuộc Công ty cao su Đắk Nông do Lực lượng TNXP quản lý, các đơn vị Tổng Đội 4, Tổng Đội 6, Trường Giáo dục Lao động Công Nông nghiệp 2, Xí nghiệp khai thác chế biến lâm sản (1981) cũng được thành lập và hoạt động tại khu vực này.

Thực hiện Nghị quyết 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa IV và Nghị quyết 26, Bộ Chính trị khóa IV, Lực lượng TNXP được Thành ủy chỉ đạo tổ chức lại lực lượng, tập trung xây dựng các đơn vị TNXP trên các địa bàn tương đối ổn định, có tư cách pháp nhân, quản lý theo phương thức hạch toán kinh doanh. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn thực hiện 3 nhiệm vụ cơ bản như giai đoạn 1976 - 1979, nhưng nhiệm vụ xây dựng kinh tế là chính.

Về mặt tổ chức, giai đoạn này Lực lượng TNXP có 5 tổng đội là đơn vị xung kích, cơ động làm nhiệm vụ xây dựng các địa bàn mới, 1 công ty ( gồm 12 nông trường, 2 xí nghiệp trực thuộc), 3 nông trường, 2 lâm trường, 4 xí nghiệp.

Ngoài ra có 8 đơn vị giáo dục, gồm 6 trường GDLĐ công nông nghiệp, 1 trường huấn luyện cán bộ và 1 trường bổ túc văn hoá.

3- Từ năm 1989 đến 1994:

Giữa năm 1989, UBND thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định 374/QĐ-UB cho phép chuyển hoạt động của Lực lượng TNXP thành phố từ một đơn vị thực hiện chế độ hạch toán lấy thu bù chi (tương đương một Sở) sang chế độ hạch toán kinh tế đầy đủ tương tự Tổng Công ty sản xuất - kinh doanh trực thuộc UBND thành phố, với hai nhiệm vụ chủ yếu là làm kinh tế có hiệu quả và giáo dục, rèn luyện thanh niên thành người lao động mới.

Đến năm 1992, để thực hiện Nghị định 315 và 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), UBND Thành phố đã ra Quyết định 2183/QĐ-UB về việc kiện toàn tổ chức Lực lượng TNXP. Theo đó, Lực lượng TNXP là một tổ chức đặc thù vừa làm công tác xã hội, vừa sản xuất kinh doanh với các đơn vị kinh tế hạch toán độc lập và các đơn vị làm công tác xã hội, được tổ chức  dưới 3 dạng:

- Dạng thứ nhất, gồm các đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập.

- Dạng thứ hai, gồm các đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán nội bộ.

- Dạng thứ ba, gồm các đơn vị sự nghiệp có thu.

Đây là thời điểm đánh dấu bước ngoặt về phương thức hoạt động của Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh, từ chế độ bao cấp sang chế độ hạch toán kinh tế đầy đủ với 2 nhiệm vụ cơ bản là kinh tế và xã hội.

4- Từ 1995 đến 2005:

Để Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh có điều kiện vừa thực hiện nhiệm vụ xã hội, vừa sản xuất kinh doanh, trong đó lấy nhiệm vụ xã hội làm trọng tâm, tháng 6.1995, UBND Thành phố ra Quyết định số 4421/QĐ-UB về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về nhiệm vụ và tổ chức Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này xác định “Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức đặc thù của thành phố” có 2 nhiệm vụ:

Nhiệm vụ thứ nhất: Tổ chức, quản lý các lực lượng xung kích làm công tác xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế.

Nhiệm vụ thứ hai: Quản lý các đơn vị sản xuất kinh doanh của Lực lượng TNXP thành phố đã được thành lập.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Lực lượng TNXP có các loại hình tổ chức như sau:

- Các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm GDDN & GQVL Nhị Xuân; Tổng đội 1 TNXP; Trường GDĐT và GQVL số 1, 2, 3, 4, 5, 6, Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP và Ban quản lý Cụm công nghiệp - Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân (2005).

- Các doanh nghiệp Nhà nước (đã đăng ký theo Nghị định 388/HĐBT ngày 20.11.1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ): Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng (COMACO, sau đổi thành Công ty Đầu tư và Xây dựng TNXP (CINCO); Công ty Khai thác chế biến Lâm - Nông sản cung ứng xuất khẩu (VYFACO); Công ty Thương mại và dịch vụ TP. Hồ Chí Minh (SCC, sau đổi thành Công ty Đầu tư và Dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh (INVESCO); Công ty Du lịch TNXP; Công ty Trồng rừng và Chế biến nguyên liệu giấy; Nông trường cây công nông nghiệp xuất khẩu số 7; Công ty Sản xuất Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu TNXP Tp. Hồ Chí Minh (Công ty TNXP), Công ty Dịch vụ Công ích TNXP (1997).

Từ năm 2000, thực hiện chủ trương sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và được UBND thành phố ra quyết định sáp nhập, giải thể và cổ phần hóa một số doanh nghiệp trực thuộc Lực lượng TNXP như: Công ty Du lịch TNXP nhập vào Công ty Sản xuất Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu TNXP; Nông trường cây công nông nghiệp xuất khẩu số 7 nhập vào Công ty VYFACO; cổ phần hóa Công ty Đầu tư và Dịch vụ TP. Hồ Chí Minh (INVESCO); đã giải thể Công ty liên doanh Trồng rừng và Cung ứng nguyên liệu giấy (VITAICO).

                                                                                        (Còn tiếp)

                                                           Đảng ủy Lực lượng TNXP

                                                                  

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn