Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33114583
truyền thống TNXP
Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh 35 năm xây dựng và phát triển (28.3.1976 – 28.3.2011) (Kỳ 2)

(Tiếp theo kỳ trước)
5- Từ 2006 đến nay:

Thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17.6.2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI về việc thực hiện thí điểm Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, đến tháng 8/2008 thì kết thúc Đề án. Nhưng Lực lượng TNXP thành phố vẫn duy trì các hoạt động quản lý, giáo dục, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất, giải quyết việc làm cho học viên và người sau cai nghiện ma túy với chất lượng ngày càng được nâng lên.
Năm 2007, thành lập mới Công ty cổ phần cao su Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008, thành lập mới Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp TNXP (ADECO).
Tháng 3.2009, UBND thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định sáp nhập Công ty Khai thác chế biến Lâm - Nông sản cung ứng xuất khẩu (VYFACO), Công ty Đầu tư và xây dựng TNXP (CINCO) và Công ty Sản xuất Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu TNXP vào Công ty Dịch vụ Công ích TNXP. Tháng 4.2010, Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ Công ích TNXP thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích TNXP.
Để phù hợp với sự phát triển chung của Thành phố, ngày 05.11.2009, UBND thành phố ban hành Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh, xác định Lực lượng TNXP có 7 nhiệm vụ, gồm:
 “1. Xung kích thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do UBND thành phố giao, góp phần giải quyết các vấn đề về môi sinh – môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà ở và các khu tái định cư; tham gia xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình công cộng và dịch vụ công ích; tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và bảo đảm trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
2. Tiếp nhận, quản lý, tổ chức lao động sản xuất, giáo dục dạy nghề cho người còn trong độ tuổi lao động nhưng lang thang, ăn xin, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.
 
 
3. Tiếp nhận, quản lý, chữa trị, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy.
4. Tham gia chương trình trồng và chế biến cao su tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
5. Quản lý các doanh nghiệp nhà nước thuộc Lực lượng TNXP, quản lý vốn sở hữu nhà nước theo ủy nhiệm của UBND thành phố tại các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; thực hiện các chương trình, dự án, liên doanh - liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ cho xã hội; các hoạt động đầu tư kinh doanh trên các ngành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, thủy sản và hoạt động dịch vụ có liên quan; hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng và các hoạt động dịch vụ có liên quan; hoạt động thương mại dịch vụ; hoạt động dịch vụ văn phòng cho thuê; hoạt động du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống; hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung; hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề... nhằm khai thác có hiệu quả vốn và tài sản được UBND thành phố giao theo đúng quy định pháp luật hiện hành để giải quyết việc làm cho đội viên thanh niên xung phong và cho thanh niên.
6. Tập hợp và tổ chức cho một bộ phận thanh niên thành phố tham gia xây dựng kinh tế - xã hội có hiệu quả, đóng góp cho ngân sách nhà nước và hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ xã hội được giao; thông qua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội để giáo dục, đào tạo, dạy nghề, rèn luyện thanh niên trở thành con người mới Xã hội chủ nghĩa.
7. Xây dựng lực lượng hậu bị quốc phòng, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do thành phố giao. ”
Năm 2010, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 3927/QĐ-UBND ngày 7.9.2010 về sáp nhập Trường GDĐT & GQVL số 5 và Trường GDĐT & GQVL số 6 vào Trường GDĐT & GQVL số 1; ban hành quyết định 3928/QĐ-UBND ngày 7.902010 về sáp nhập Trường GDĐT & GQVL số 4 vào Trường GDĐT & GQVL số 3 và quyết định 4289/QĐ-UBND ngày 01.10.2010 về chuyển giao nhiệm vụ Ban quản lý Cụm công nghiệp – Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân cho Lực lượng TNXP.
Hiện nay, Lực lượng TNXP thành phố đang quản lý 05 đơn vị sự nghiệp, 01 Công ty TNHH một thành viên, 02 công ty cổ phần và Cơ quan Lực lượng TNXP.
B- Thành tựu, kết quả hoạt động từ 1976 đến 2010:
1- Kết quả hoạt động kinh tế :
- Giá trị công trình đầu tư phát triển đô thị: 1.580.680 triệu đồng.
- Giá trị sản lượng xây dựng dân dụng:3.062.174 triệu đồng.
- Giá trị đầu tư kinh doanh địa ốc: 1.873.335 triệu đồng.
- Doanh số dịch vụ du lịch: 501.384 triệu đồng.
- Kim ngạch xuất nhập khẩu: 367.047 nghìn USD, trong đó xuất khẩu đạt: 199.054 nghìn USD.
- Doanh số kinh doanh thương mại: 905.497 triệu đồng.
- Giá trị sản lượng hàng hóa sản xuất: 2.258.712 triệu đồng.
- Giá trị hoạt động dịch vụ công ích: 701.160 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập: 304.431 triệu đồng.
 
 
2- Kết quả thực hiện nhiệm vụ xã hội:
- Quản lý, giáo dục trẻ nhà mở, trẻ cộng đồng: 1.721 trẻ.
- Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên phạm pháp; người lang thang, gái mại dâm: 18.634 người.
- Quản lý, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động cho 33.467 lượt học viên và người sau cai nghiện; hiện đang quản lý 3.276 người cai nghiện.
- Từ năm 2005 đến 2010, tổ chức được 07 lớp đại học từ xa (ngành Quản trị kinh doanh, ngành Xã hội học và Kinh tế Luật) với 382 sinh viên, đã có 78 sinh viên tốt nghiệp.
- Từ ngày 12.6.2009 đến năm 2010, hoạt động tư vấn - giới thiệu việc làm đã giới thiệu được gần 1.000người lao động đến các cơ quan, đơn vị làm việc.
- Thực hiện chủ trương giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện, từ năm 2006 đến nay UBND thành phố đã ra quyết định tái hoà nhập cộng đồng cho 10.328 trường hợp (tái hòa nhập công đồng về Cụm công nghiệp Nhị Xuân là 779 trường hợp); Lực lượng TNXP ban hành thông báo giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho 251 người.
- Hiện đã có 24doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất tại Cụm công nghiệp – Khu dân cư Nhị Xuân (chiếm 87% đất công nghiệp cho thuê), có 16doanh nghiệp đã đi vào sản xuất.
- Định cư trên vùng kinh tế mới: 220 gia đình.
- Tiếp nhận và giải quyết việc làm: 130.284 người.
- Vận động tập thể, cá nhân cán bộ, công chức và người lao động đóng góp công tác xã hội từ thiện, thiên tai, bão lụt, chăm lo gia đình liệt sĩ, thương binh, chăm sóc bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách, tham gia mua công trái xây dựng đất nước, các công trình phúc lợi văn hóa … hàng tỷ đồng.
3- Xây dựng các công trình kinh tế – xã hội:
- Vệ sinh 1.200 ha lòng hồ thủy điện Trị An.
- Đào đắp hơn 1.300.000 m3 đất ở Kinh Đông - Củ Chi và các Công, Nông, Lâm trường TNXP đóng quân.
- Vận chuyển 20.000 tấn vật tư phục vụ công trình đường dây 500KV Bắc Nam.
- Xây dựng được 46 xã kinh tế mới, góp phần định cư hơn 4 vạn dân thành phố đi lập nghiệp tại vùng quê hương mới.
- Tham gia bốc dỡ, giải phóng được 380.000 tấn hàng hóa tại Cảng Sài Gòn.
- Hoạt động công ích như: giữ xe đúng giá, quản lý công viên dạ cầu Sài Gòn, quản lý Phà Bình Khánh, xây dựng và quản lý nhà vệ sinh công cộng, cung cấp nước ngọt cho nhân dân 2 xã thuộc huyện Cần Giờ (xã Lý Nhơn và xã Long Hòa), phối hợp Công an thành phố tham gia giữ gìn trật tự giao thông đường bộ, tham gia phòng chống dịch cúm gia cầm, giải quyết các vụ việc đình công … và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do thành phố giao.
 
 
- Thành lập Đội Bảo vệ khách du lịch ngày 28/3/2006, đến nay đã có 248 đội viên hoạt động trên địa bàn Quận 1 và Quận 3, hoạt động của Đội đã tạo được ấn tượng tốt đối với khách du lịch và nhân dân thành phố.
- Thành lập Công ty TNHH (3 thành viên) Dịch vụ bảo vệ TNXP với chức năng cung ứng dịch vụ bảo vệ con người; bảo vệ tài sản, hàng hóa, bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức; bảo vệ an ninh, trật tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội. Đến nay đã có 436 nhân viên bảo vệ TNXP.
- Thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ 7.804,73 ha đất rừng, trong đó có 6.513,51 ha rừng phòng hộ Cần Giờ; cùng với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tuần tra thường xuyên, giải quyết kịp thời các vụ vi phạm tài nguyên rừng trên địa bàn quản lý.
- Chủ đầu tư công trình :
+ Đường Lê Thánh Tôn nối dài, đường Điện Biên Phủ mở rộng, đường Hùng Vương mở rộng, Liên tỉnh lộ 25.
+ Chung cư Ngô Tất Tố, chung cư Phạm Viết Chánh (phục vụ tái định cư).
+ Cụm Công nghiệp - Khu dân cư Nhị Xuân và nhiều công trình thủy nông, thủy lợi
- Tham gia xây dựng tuyến đường đường Rừng Sác - Cần Giờ …
- Xây dựng khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
4- Phục vụ chiến đấu và chiến đấu:
- 10.000 lượt TNXP tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu.
- Đào đắp 100.000 m3 công sự, chiến hào, vận chuyển hơn 200 tấn quân trang, đạn dược, lương thực và 2.762 thương binh.
- Chiến đấu trực tiếp với địch 96 trận, bắt sống 208 tên địch, tiếp nhận 59 hàng binh.
- Xây dựng trường học, vệ sinh thành thị, xây dựng chính quyền Phum Sóc, giúp định cư hơn 20.000 dân nước bạn.
- Cử chuyên gia giúp bạn xây dựng Lực lượng TNXP thủ đô Phnôm Pênh.
5- Xây dựng con người và phát triển thực lực:
- Phát triển 919 đảng viên, 23.436 đoàn viên và 12.135 đoàn viên công đoàn.
- Xóa mù chữ cho hơn 1,2 vạn lượt người; dạy bổ túc văn hóa cho hơn 2,5 vạn người (từ cấp I đến cấp III).
- Đào tạo và bồi dưỡng trình độ sơ cấp, trung cấp, đại học và trên đại học cho 9.172lượt người.
- Chuyển công tác cho 20.418 lượt TNXP.
- Cung cấp 100cán bộ cho Thành phố và Trung ương.
6- Khen thưởng:
Từ những thành tựu đạt được trong 35 năm qua, các tập thể và cá nhân đã nhận được khen thưởng như sau:
- 01 Huân chương Độc lập hạng nhất; 01 Huân chương Độc lập hạng nhì.
- Hàng trăm Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.
- Nhiều Huân chương chiến công, Bằng khen Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng Chính phủ), Bằng khen cấp Bộ và Huy chương, Huy hiệu Dũng sĩ giữ nước.
- Hàng ngàn Bằng khen, Giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị Quân đội, Sở, Ngành.
- Hàng chục đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc, điển hình tiên tiến, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành.
- Hàng ngàn chiến sĩ thi đua các cấp.
 
 
Đặc biệt, năm 1986, Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh đã được Nhà nước khen thưởng danh hiệu cao quý "Đơn vị Anh hùng Lao động". Năm 2006, kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP Thành phố đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (trong thời kỳ đổi mới).
C- TNXP thành phố trong sự nghiệp xây dựng con người mới.
Qua 35 năm xây dựng và phát triển, Lực Lượng TNXP thành phố luôn thể hiện là tổ chức xung kích trong phong trào cách mạng của tuổi trẻ, sẵn sàng thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Thành ủy, Ủy Ban Nhân dân thành phố giao; luôn thu hút được đông đảo thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ ở những nơi khó khăn nhất, qua đó đã đào luyện lên nhiều lớp người thanh niên mới cung cấp cho sự nghiệp xây dựng phát triển Thành phố và cả nước.
1- Tập hợp, thu hút thanh niên Thành phố tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước:
Ngay từ những năm đầu thành lập, Lực Lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất “biến vành đai trắng thành vành đai xanh”, “khai hoang phục hóa” xây dựng các khu kinh tế mới...
Trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, hàng ngàn cán bộ, đội viên TNXP đã hăng hái lên đường bất chấp hiểm nguy, không sợ hy sinh, gian khổ; tham gia cáng thương, tải đạn phục vụ chiến đấu và phối hợp với bộ đội chiến đấu lập nhiều thành tích, làm rạng rỡ truyền thống TNXP Việt Nam và TNXP thành phố Hồ Chí Minh.
2- Là môi trường thuận lợi để thanh niên thực hiện lý tưởng cao đẹp là cống hiến sức lực, trí tuệ cho tổ quốc và quê hương:
Trong lao động sản xuất hay trong chiến đấu (lao động sản xuất, khai hoang phục hóa, phục vụ chiến đấu và chiến đấu, xây dựng kinh tế mới, cải tạo và xây dựng thành phố...) dù khó khăn gian khổ đến mấy, Lực Lượng TNXP luôn là một tổ chức cách mạng của tuổi trẻ, thu hút, tập hợp hàng vạn thanh niên thành phố tham gia thực hiện các nhiệm vụ của thành phố giao.
Qua 35 năm xây dựng và trưởng thành đã có trên 13 vạn lượt người gia nhập Lực lượng TNXP, chưa kể hàng vạn lao động dưới dạng hợp đồng. Hàng nghìn người đã trưởng thành bổ sung vào các cơ quan Nhà nước hoặc chuyển sang làm việc tại các đơn vị khác. 919người trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 23.436 người được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 12.135 người trở thành đoàn viên Công đoàn.
Từ năm 2000 đến nay, Lực lượng TNXP đã thu nhận và giải quyết việc làm thường xuyên cho 27.070 người. Hiện nay, tổng số lao động toàn Lực lượng TNXP là 5.821 người.
3- Là môi trường để học tập, rèn luyện nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật và trình độ tổ chức quản lý:
Thanh niên xung phong đích thực là một trường học lớn của thanh niên thành phố, là nguồn bổ sung cán bộ dồi dào cho Đảng và Nhà nước ta. Trong quá trình tham gia TNXP, nhiều thanh niên đã trưởng thành. Hơn 1,2 vạn lượt người đã được xóa nạn mù chữ, hơn 2,5 vạn lượt người được học bổ túc văn hóa từ cấp I đến cấp III.
Ngoài ra, còn cử 9.172 người đi học các trình độ sơ cấp, trung cấp, đại học và trên đại học.
4- Là môi trường giáo dục thanh niên chậm tiến, tệ nạn xã hội trở thành người có ích cho gia đình và xã hội:
Từ năm 1980, Lực Lượng TNXP đã thực hiện công tác tiếp nhận giáo dục thanh niên chậm tiến, tệ nạn xã hội, với phương châm hành động “trách nhiệm và tình thương”, “người đi trước rước người đi sau”. Đã tiếp nhận và quản lý trên 2,6 vạn thanh niên chậm tiến và tệ nạn xã hội. Qua giáo dục, rèn luyện trong các trường, trung tâm giáo dục của TNXP đã có trên 1,5 vạn người tiến bộ ra trường, trên 8.000 người tình nguyện gia nhập TNXP, trong số họ nhiều người trở thành cán bộ, đội viên TNXP tốt tiếp tục ở lại trường làm nhiệm vụ giáo dục, dìu dắt lớp người mới vào trường. Một số khác lập gia đình định cư trên vùng đất mới và trở về gia đình hòa nhập vào cộng đồng xã hội.
Từ năm 2000 đến nay, Lực lượng TNXP đã tiếp nhận, quản lý, chữa trị, giáo dục, tạo việc làm thường xuyên cho trên 33.467 lượt người nghiện ma túy; dạy văn hóa, dạy nghề và giải quyết việc làm cho hàng ngàn người sau cai nghiện, thu nhận và giải quyết việc làm thường xuyên cho 27.070 người
D- Đặc điểm về phẩm chất con người mới được hình thành trong môi trường TNXP.
Đánh giá trên tất cả các mặt hoạt động của Lực Lượng TNXP trong 35 năm qua, TNXP thành phố vẫn giữ vững và phát huy được truyền thống vẻ vang của TNXP Việt Nam, hình thành nên những nét mới của TNXP TP. Hồ Chí Minh. Nơi đó, con người mới đã ra đời và phát triển; nơi đó tuổi trẻ được phát huy, được cống hiến, thể hiện qua những phẩm chất sau đây:
1- Thể hiện tinh thần đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Thành phố yêu cầu:
Thanh niên xung phong thành phố đã có mặt hầu hết ở những nơi gian khó nhất, từ vùng núi rừng Nam Tây nguyên đến U Minh - Cà Mau để khai hoang phục hóa, sản xuất lương thực, thực phẩm, phân bố lại dân cư, xây dựng các công trình trọng điểm, làm hầu hết các công việc khó khăn, phức tạp nhất, nơi nào cũng có mồ hôi, nước mắt và máu của TNXP thành phố.
 
Ngoài lực lượng vũ trang, TNXP thành phố là một trong những lực lượng đi đầu tham gia xung kích vào những nơi hoang tàn đổ nát, những nơi còn in đậm dấu vết tàn phá của chiến tranh để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề, phức tạp và đa dạng.
Chính bằng bàn tay, khối óc, lòng nhiệt tình của mình, hàng vạn TNXP đã tham gia khai hoang phục hóa, làm thủy lợi, cải tạo và xây dựng đồng ruộng... đã làm sáng lên những địa danh Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức... và các vùng miền Tây, miền Đông Nam bộ và Nam Tây nguyên.
Những nông trường như: Nông trường Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Nhị Xuân, Tam Tân, Thái Mỹ, Thanh Niên Duyên Hải, Phạm Văn Cội 1, 2, các Liên đội Dũng Cảm, Quyết Tâm, Dũng Chí…, các Tổng đội 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9..., các đại đội TNXP, các trường Giáo dục công nông nghiệp... là những đơn vị tiền thân của các công ty, đơn vị sự nghiệp hiện nay.
Hoạt động công ích là lĩnh vực hoạt động xã hội đặc biệt, sáng tạo của Lực lượng TNXP thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Năm 1997, Công ty Dịch vụ công ích TNXP được thành lập. Từ đó đến nay, các hoạt động công ích ngày càng được mở rộng: giữ xe đúng giá, nhà vệ sinh công cộng, cung cấp nước ngọt cho nhân dân Cần Giờ, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ khách du lịch, quản lý phà Bình Khánh, quản lý công viên,… hiệu quả xã hội ngày càng tăng, góp phần giải quyết việc làm cho một bộ phận thanh niên thành phố, được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thành phố.
2- Là người lao động có ý chí vươn lên, chủ động, sáng tạo, góp phần xây dựng cơ chế quản lý mới:
- TNXP thành phố luôn tìm tòi, suy nghĩ để đề xuất cơ chế chính sách mới, đưa ra những giải pháp thích hợp, bố trí lại cơ cấu sản xuất và cơ chế quản lý phù hợp với tính đặc thù của mình.
- Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các đơn vị tiếp tục tồn tại và phát triển trong môi trường kinh tế - xã hội đầy biến động, chuyển đổi mạnh và nhanh chóng thích ứng với cơ chế mới, nhiệm vụ mới.
- Về mặt kinh tế, dù hoạt động trên nhiều địa bàn, từ lực lượng lao động không tay nghề, phương tiện thủ công là chính, các đơn vị TNXP đã vượt qua khó khăn, từng bước chuyển dần sang lao động bằng cơ giới, kỹ thuật, chế biến công nghiệp, xây dựng, du lịch, hoạt động xuất nhập khẩu, liên doanh liên kết với nước ngoài... Nhờ đó mà nhịp độ phát triển kinh tế ngày càng tăng, đời sống người lao động được nâng lên, mức thu, nộp ngân sách Nhà nước tăng hàng năm.
- Về mặt xã hội, dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng với sự nỗ lực rất cao của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, sự chủ động sáng tạo kiên trì đeo bám thực hiện các nhiệm vụ xã hội của các đơn vị. Do đó, đã đóng góp tích cực và có hiệu quả vào công tác phòng chống tệ nạn xã hội và các vấn đề bức xúc của thành phố; giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Những kết quả đó đã tạo những dấu ấn đậm nét, có ý nghĩa đối với nhân dân thành phố, quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của Lực lượng TNXP.
3- Gương mẫu trong lao động, tiến công vào khoa học kỹ thuật, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động:
Dù trong điều kiện khó khăn, Lực lượng TNXP luôn luôn chú trọng và quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật ngay từ những ngày đầu thành lập.
Ngay từ năm 1980, Lực lượng TNXP đã đầu tư các công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phối hợp với các nhà khoa học từng bước đưa các đề tài nghiên cứu phục vụ sản xuất. Đến nay, đã có 27 đề tài nghiên cứu, trong đó có 25 đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật được áp dụng vào các lĩnh vực hoạt động của TNXP.
Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý vào quá trình sản xuất và tổ chức sản xuất đã góp phần thiết thực vào quá trình tổ chức lại sản xuất, nâng cao năng suất lao động và cải thiện được đời sống cán bộ, đội viên TNXP.
Trong môi trường TNXP, được rèn luyện, thử thách và trưởng thành, cán bộ, đội viên TNXP luôn luôn là những con người đi đầu, khai phá tìm cái mới, mạnh dạn nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vào các lĩnh vực công tác để tham gia phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng.
4- Có tinh thần dũng cảm không sợ hy sinh, xung kích phục vụ chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; tham gia tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc:
Khi Tổ quốc cần TNXP có”, hàng ngàn “Huyết tâm thư” thể hiện tinh thần không sợ hy sinh, tất cả đều hướng ra phía trước sẵn sàng lên đường phục vụ chiến đấu và chiến đấu. Trong những ngày tháng đầy thử thách và quyết liệt trên mặt trận của những năm 1977-1978, cán bộ, đội viên TNXP của các Tổng đội 1, 2, 5, 7 và 9 đã thể hiện rõ tinh thần dũng cảm, xung kích trong phục vụ chiến đấu và chiến đấu.
 
 
“Đoàn kết hợp đồng, lập công tập thể, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng” lại vang lên như lời thề của tuổi trẻ TNXP Thành phố với thế hệ cha anh đi trước trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế với nhân dân Campuchia.
Cán bộ, đội viên TNXP là những tấm gương về tinh thần dũng cảm, ngoan cường, bất chấp gian khổ hy sinh, có những lúc đói ăn, khát uống, lọt giữa vòng vây kẻ thù vẫn quyết một lòng trung thành với Tổ quốc, mưu trí, dũng cảm đánh trả địch quyết liệt. Tấm gương hy sinh anh dũng của 99 liệt sĩ TNXP và gần 200 thương binh TNXP mãi mãi là những hình tượng đẹp đẽ của thế hệ trẻ thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, Lực lượng TNXP đã trở thành đơn vị xung kích trong thực hiện chương trình giảm ma túy trên địa bàn thành phố.
Với tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực, dám nghĩ, biết làm, đoàn kết trên dưới một lòng khắc phục khó khăn, Lực lượng TNXP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu do thành phố giao, góp phần giải quyết vấn đề xã hội bức xúc của thành phố. Đã phát triển nhanh quy mô và nâng cao chất lượng công tác bằng nhiều biện pháp linh hoạt, kịp thời, đúng pháp luật; mô hình tổ chức cai nghiện ma túy của Lực lượng TNXP được lãnh đạo các cấp và nhân dân đánh giá cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ thành phố. (Còn tiếp)
                                                                   Đảng ủy Lực lượng TNXP


 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn