Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34543707
truyền thống TNXP
Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh 35 năm xây dựng và phát triển (28.3.1976 – 28.3.2011) (Kỳ cuối)

(Tiếp theo và hết)

Phần 2: Phương hướng, nhiệm vụ năm 2011

A- Phương hướng:

1- Tiếp tục tham gia thực hiện tốt chương trình giảm ma túy của Thành phố, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, dạy văn hóa, dạy nghề, tổ chức lao động cho đối tượng xã hội quản lý tại các đơn vị Trường, Trung tâm. Phát triển, đa dạng hóa và nâng cao về qui mô và chất lượng các hoạt động công ích, góp phần xây dựng nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn đô thị và cảnh quan môi trường Thành phố. Sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ mới do Thành phố giao nhằm góp phần giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc của Thành phố.

2- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý các cấp trong Lực lượng TNXP; tiếp tục thu hút các tổ chức kinh tế, cá nhân liên kết, hợp tác đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa, cung ứng cho thị trường, tham gia chương trình bình ổn giá của Thành phố và tạo nhiều việc làm đa dạng phù hợp cho người lao động và học viên.

3- Tăng cường thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong, gương mẫu, có đủ phẩm chất, năng lực; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công tác vận động quần chúng; giữ gìn trật tự kỷ cương và phát huy dân chủ ở cơ sở.

4- Thông qua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội có hiệu quả để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho người lao động và đối tượng quản lý. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đơn vị.

Đồng chí Hứa Ngọc Thuận, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo
tại Hội nghị duyệt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 của Lực lượng TNXP

B- Các nhiệm vụ cụ thể:

I. Nhiệm vụ xã hội:

1- Tiếp tục thực hiện tốt Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi, bổ sung), tham gia thực hiện tốt chương trình giảm ma túy của Thành phố, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, tổ chức lao động và giải quyết việc làm cho đối tượng quản lý. Trong đó :

- Tổ chức tiếp nhận và quản lý đến cuối năm là 4.500 học viên (bao gồm 4.000 học viên diện bắt buộc và miễn giảm, 500 học viên có đóng phí).

- Chuẩn bị các điều kiện khả thi để sẵn sàng tiếp nhận đối tượng xã hội mới (nếu được Thành phố giao).

- Công tác giáo dục, tư vấn, dạy văn hóa và dạy nghề:

+ Đẩy mạnh và đầu tư chiều sâu các hoạt động tham vấn, tư vấn.

+ Tiếp tục tổ chức dạy văn hóa và dạy nghề cho học viên, phấn đấu xóa mù chữ 100%, học bổ túc văn hóa ít nhất mỗi năm lên một lớp. Tiếp tục duy trì các lớp đại học từ xa.

- Tổ chức lao động và giải quyết việc làm: Tiếp tục thu hút, liên kết với các đơn vị trong và ngoài Lực lượng TNXP để đầu tư phát triển các loại hình sản xuất, dịch vụ nhằm tạo việc làm đa dạng và phù hợp cho các đối tượng xã hội đang quản lý.

- Quản lý, khai thác cơ sở vật chất: Tăng cường bảo vệ, tổ chức giữ gìn, bảo quản, sắp xếp lại cơ sở vật chất các Trường, Trung tâm; đề xuất các phương án sử dụng hợp lý và hiệu quả cơ sở vật chất hiện đang quản lý (hợp tác sản xuất, thu hút đầu tư, họat động dịch vụ,..), chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

2- Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác thu hút, liên kết đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên Thành phố để cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài TNXP; phối hợp với các Quận, Huyện trong tuyên truyền, vận động người tái hòa nhập cộng đồng về địa phương và thanh niên chưa có việc làm vào làm việc tại Cụm công nghiệp Nhị Xuân.

3- Tham gia thực hiện các cuộc vận động của Thành phố và công tác xã hội khác; tiếp tục vận động đóng góp xây dựng Khu tưởng niệm Liệt sĩ TNXP tại Tây Ninh.

4- Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án Khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP tại Tây Ninh và tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư Làng Văn hóa TNXP tại Nhị Xuân.

II. Hoạt động công ích:

1. Hoạt động công ích:

- Tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ công ích phục vụ xã hội như công tác tham gia giữ gìn trật tự giao thông đường bộ ; bảo vệ du lịch; quản lý công viên dạ cầu Sài Gòn... sẵn sàng xung kích thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Thành phố giao.

- Thực hiện khảo sát, nghiên cứu lập các đề án, phương án trình UBND thành phố cho phép tham gia các chương trình đột phá của thành phố mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đã đề ra như Chương trình giảm ùn tắc giao thông, Chương trình giảm ngập nước, Chương trình giảm ô nhiễm môi trường.

- Quản lý, bảo vệ an toàn rừng phòng hộ Cần Giờ: Tiếp tục chăm sóc tốt và quản lý bảo vệ an toàn 7.804 ha đất rừng tại huyện Cần Giờ.2. Hoạt động dịch vụ công ích:

Phấn đấu thực hiện giá trị hoạt động dịch vụ công ích là 57,07 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng hoạt động giữ xe đúng giá, quản lý nhà vệ sinh công cộng, cung cấp nước ngọt tại các xã của huyện Cần Giờ, quản lý và vận hành tốt hoạt động phà Bình Khánh.

III. Nhiệm vụ kinh tế:

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế có hiệu quả, cụ thể là:

Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng là 618,84 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế thu nhập là 17,25 tỷ đồng, gồm các lĩnh vực sau đây :

+ Giá trị sản lượng hàng hoá thực hiện: 92,36 tỷ đồng; trong đó giá trị sản lượng nông nghiệp là 57,79 tỷ đồng.

+ Giá trị sản lượng xây dựng: 200 tỷ đồng.

+ Doanh thu kinh doanh địa ốc: 236,5 tỷ đồng.

+ Giá trị dịch vụ công ích : 57,07 tỷ đồng.

+ Giá trị dịch vụ thương mại: 22,72 tỷ đồng.

+ Giá trị hoạt động du lịch : 10,18 tỷ đồng,

+ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu: 1,844 triệu USD.

IV. Xây dựng thực lực chính trị:

- Phấn đấu có ít nhất 80% cơ sở Đảng trực thuộc trong sạch vững mạnh và không có cơ sở Đảng yếu kém. Phấn đấu có ít nhất 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Phấn đấu kết nạp ít nhất 30 đảng viên mới và có trên 80% cơ sở Đảng kết nạp được đảng viên. Phấn đấu có ít nhất 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi vào chiều sâu, tạo thành phong trào tự giác học tập và làm theo, gắn với phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Lực lượng TNXP năm 2011.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện thông báo kết luận số 380-TB/TW ngày 23.9.2010 của Ban Bí thư – khóa X về “Năm Thanh niên 2011”. Phấn đấu kết nạp ít nhất 80% thanh niên đủ điều kiện vào Đoàn, kết nạp ít nhất 30% đối tượng xã hội có quá trình phấn đấu tốt vào Hội.

- Công đoàn Lực lượng TNXP tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, tăng cường giáo dục, rèn luyện đoàn viên. Phấn đấu phát triển 95% người lao động tại Cơ quan, đơn vị sự nghiệp và 70% người lao động tại đơn vị ngoài nhà nước vào tổ chức Công đoàn.

V. Chăm lo đời sống, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn đơn vị:

- Phấn đấu tăng mức thu nhập bình quân năm của cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Lực lượng TNXP Thành phố tối thiểu là 6%.

- Đảm bảo 100% đối tượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,… theo quy định của nhà nước. Thực hiện đúng chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, tham quan nghỉ mát, trợ cấp thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu, thai sản, mất sức,.. cho người lao động.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách do Nhà nước quy định đối với đối tượng xã hội quản lý.

- Vận động cán bộ, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào do Thành phố phát động.

Thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển của Lực lượng TNXP thành phố trong 35 năm qua tiếp tục khẳng định chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố tổ chức một bộ phận thanh niên xung kích tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội cấp bách của thành phố, qua đó rèn luyện phấn đấu trở thành người thanh niên mới bằng mô hình TNXP là đúng đắn và có hiệu quả, đã chứng tỏ sự tồn tại của Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là một tổ chức kinh tế - xã hội đặc thù, là tất yếu khách quan trên địa bàn thành phố và khẳng định tính phù hợp của nó trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố.

Ngày nay, TNXP thành phố vẫn là những hình ảnh đẹp, tiêu biểu của tuổi trẻ thành phố. TNXP là môi trường rèn luyện, thử thách, là nơi khẳng định phẩm chất "dám nghĩ, biết làm" của thanh niên, nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người và cho chính bản thân mình, góp phần cùng thành phố thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

  Ban Tuyên giáo Đảng ủy

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn