Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32899632
truyền thống cách mạng

Những câu nói, bài viết của Bác Hồ về Thương binh, liệt sĩ (24/7/2012 10:03)

Các đồng chí đã hy sinh một phần xương máu vì Tổ quốc, chẳng may bị thương, bị bệnh trước khi quân thù hoàn toàn bị tiêu diệt, kháng chiến được hoàn toàn thành công. Chắc các đồng chí không khỏi phân vân. Nhưng các đồng chí nên một mặt nuôi lại sức khỏe, một mặt cố gắng học tập...Lịch sử Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2012 14:12)

Từ khi có báo “Thanh niên”, báo chí Việt Nam giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nói khái quát là báo Thanh niên mở đầu cuộc Cách mạng tư tưởng, đưa nền tảng tư...30 tháng 4 ngày ấy và bây giờ (18/4/2012 10:24)

Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã kết thúc thời kỳ chiến tranh vệ quốc của nhân dân ta và mở ra một kỷ nguyên phát triển trong hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Ngày 30.4 năm ấy đã đem đến cho nhân dân cả nước một niềm vui lớn...Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên (26/3/2012 10:04)

Từ trong các phong trào cách mạng, đã xuất hiện nhiều gương thanh niên anh dũng, đấu tranh oanh liệt để giành độc lập, tự do cho dân tộc, tiêu biểu là người Đoàn viên TNCS đầu tiên Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng...Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (16/2/2012 14:48)

Đảng ta tiếp tục phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

Các tin khác:
Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - ngày 06.01.1946 (16/1/2012 08:34)
“Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” (20/12/2011 09:55)
Những nhà giáo của Việt Nam (23/11/2011 00:16)
Những người trẻ góp phần làm nên lịch sử (11/8/2011 13:59)
Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (13/7/2011 13:12)
Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2011) (13/5/2011 10:51)
Kỷ niệm 125 năm ngày Quốc tế lao động 1.5 (1.5.1886 – 1.5.2011) (13/4/2011 13:55)
Tinh thần ngày Toàn quốc kháng chiến bất diệt (28/12/2010 15:33)
Ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam (20-11) (1/12/2010 07:58)
Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa hào hùng (10/11/2010 08:08)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn