Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34154629
truyền thống cách mạng
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

       Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp; là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác - Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, đó là:

       Thứ nhất, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám  năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa dân ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

       Thứ hai, thắng lợi của các cuộc kháng chiến xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

       Thứ ba, thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thực thức và tư duy mới, đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

       Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 88 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển trên con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ của đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

       Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh là một đảng bộ địa phương thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương 20 năm (1930 - 1950), thuộc Đảng Lao động Việt Nam 10 năm (1951 - 1961). Từ năm 1962 đến tháng 4/1975, hệ thống tổ chức của Đảng bộ Thành phố thực hiện theo Điều lệ của Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam. Tuy có quá trình diễn biến như vậy, nhưng về thực chất thì Đảng bộ Thành phố lúc nào cũng chỉ là một bộ phận của Đảng Cộng sản ở Việt Nam do Bác Hồ sáng lập. Cùng với những phong trào đấu tranh do Đảng trực tiếp lãnh đạo, Đảng bộ Thành phố đã kịp thời và tích cực ủng hộ, đã huy động nhân dân tham gia vào các phong trào đó. Cuộc đấu tranh cách mạng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của các giới đồng bào Thành phố đã mang lại 3 thắng lợi lớn có ý nghĩa lịch sử.

       Một là, thắng lợi của cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

       Hai là, Đảng bộ đã lãnh đạo tiến công địch liên tục về nhiều mặt trong thế ở đầu sóng ngọn gió, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống giặc Pháp tái chiếm Việt Nam.

       Ba là, sau 20 năm xông pha trong bão táp của cuộc kháng chiến chống Mỹ ở trung tâm sào huyệt của địch, Đảng bộ Thành phố tiếp tục mở rộng và nâng cao thế trận lòng dân, xây dựng vành đai căn cứ cách mạng ở ngoại thành, thực hiện sự phối hợp chặt chẽ phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân ở đô thị với phong trào đấu tranh của nông dân ở vành đai và các tỉnh miền Nam, phối hợp giữa quân, dân Thành phố với quân chủ lực, tiến công địch liên tục về chính trị, võ trang và binh vận, đã góp phần rất quan trọng vào công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, giải phóng Sài Gòn - Gia Định với cơ sở vật chất còn nguyên vẹn.

       Lịch sử 45 năm đấu tranh cách mạng kiên cường của Đảng bộ, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1930 - 1975) là mạch nguồn bồi dưỡng lòng tự hào phấn khởi và tăng thêm niềm tin cho các thế hệ vào sức mạnh của Nhân dân, vào sự lãnh đạo của Đảng; là động lực tinh thần mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

       Vượt qua khó khăn chồng chất trong 10 năm đầu sau ngày giải phóng (1975 - 1985), Thành phố đã giữ vững thành quả cách mạng, ổn định chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Qua hơn 30 năm cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2018), một chặng đường hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố, đã đạt được thành tựu:

       - Giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Thành phố.

       - Kinh tế duy trì tăng trưởng hàng năm ở mức cao.

       - Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, đã thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội.

       - Đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập từng bước được nâng lên.

       - Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên, kỷ cương được tăng cường.

       - Dân chủ được mở rộng, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy.

       Thành tựu Thành phố đạt được trong 43 năm qua (1975 - 2018) gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, kết quả của quá trình xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức luôn được quán triệt là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt đề cao việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Thành phố đã trải qua nhiều thử thách nhưng không ngừng lớn mạnh và có bước đi vững chắc; đạt được thành tích đó là nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị các tầng lớp Nhân dân Thành phố, song vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định.

       Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động cần thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; ra sức thi đua xây dựng thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn cao, xứng danh thành phố mang tên Bác.

Thiện Nhân

(Nguồn Ban Tuyên giáo Thành ủy)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn