Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33347892
truyền thống cách mạng
Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển
       Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất và phát triển nhanh chóng qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. Cùng với sự hình thành và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam, quá trình thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng diễn ra với quy mô từ nhỏ tới lớn, từ cơ sở xí nghiệp, hồm mỏ, đồn điền, địa phương, tiến lên toàn quốc.
 
         Tổ chức Công đoàn sơ khai (Công đoàn) Việt Nam được hình thành từ năm 1919 – 1925 tại Ba Son (Sài Gòn) do người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng sáng lập. Trong bối cảnh nhiều sự kiện có tính nhảy vọt của phong trào công nhân, ngày 17.6.1929, Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời. Đông Dương Cộng sản Đảng ở Bắc kỳ đề ra nhiệm vụ tập hợp lực lượng quần chúng công nhân lao động, tổ chức thành hệ thống chặt chẽ dưới hình thức Công hội, do Đảng lãnh đạo. Đông Dương Cộng sản Đảng đã cử hàng loạt cán bộ vào các nhà máy, xưởng thợ, hầm mỏ tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Công hội đỏ. Qua đó, Đông Dương Cộng sản Đảng đã liên kết với Công hôi cơ sở và lập ra Tổng Công hội đỏ ở một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định… Hội nghị đại biểu Công hội Đỏ miền Bắc được tổ chức từ ngày 28 đến 30.7.1929 tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua chương trình, Điều lệ, bầu Ban Chấp hành Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên Trung ương Đông Dương Cộng sản Đảng làm Chủ tịch và 6 thành viên. Đại hội cũng quyết định Báo Lao động và tạp chí Công hội Đỏ để tuyên truyền chủ trương công tác của Công hội Đỏ trong công nhân. Việc thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ có tác động mạnh mẽ đến sự hình thành các Công hội trong cả nước. Cuối năm 1929, ở Trung kỳ thành lập Tổng Công hội Đỏ Vinh – Bến Thủy và Tổng Công hội Đỏ Đà Nẵng. An Nam Cộng sản Đảng thành lập Tổng Công hội Đỏ Nam kỳ. Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội lần thứ XI (năm 2013), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có 63 Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, 20 Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty và 11 đơn vị trực thuộc.
Xí nghiệp Liên hợp Ba Son, nơi người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng sáng lập tổ chức Công đoàn sơ khai (Công hội - Công đoàn sơ khai)
 
       Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với mục tiêu tổng quát là:
 
       1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức – lao động cả nước về vị trí, vai trò to lớ n của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

       2. Góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của công nhân; nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho công nhân, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

       3. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân của tổ chức Công đoàn.

       Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã có 6 lần thay đổi tên gọi và trải qua 11 kỳ Đại hội. Dù qua nhiều lần thay đổi tên gọi, nhưng Công đoàn Việt Nam vẫn luôn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam. Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn tự khẳng định mình, phấn đấu vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
 
                                                                   Ban Tuyên giáo Đảng ủy
 
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn