Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34176097
truyền thống cách mạng
Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 (Trích phát biểu của đ/c Nguyễn Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP tại Lễ kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

       Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên là Nguyễn Tất Thành, lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, một địa phương có truyền thống yêu nước.

       … Khâm phục tinh thần yêu nước của các sỹ phu, văn thân, chí sĩ xả thân vì nước, nhưng Nguyễn Tất Thành không tán thành đường lối cứu nước của các bậc tiền bối. Tư tưởng yêu nước của Nguyễn Tất Thành tuy lúc đó chưa gặp chủ nghĩa xã hội, nhưng đã thể hiện tầm vóc vượt trước quan điểm cứu nước đương thời. Người cho rằng, chủ trương của cụ Phan Chu Trinh yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương chẳng khác gì "đến xin giặc rủ lòng thương", chủ trương của cụ Phan Bội Châu nhờ Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp chẳng khác nào "đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau", chủ trương của cụ Hoàng Hoa Thám tuy thực tế hơn, nhưng không có hướng thoát rõ ràng, "còn mang nặng cốt cách phong kiến". Thất bại của các cụ Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh… nói lên một sự thật lịch sử là: không thể cứu nước trên lập trường phong kiến hay lập trường của giai cấp tư sản, tiểu tư sản. Các đường lối và phương pháp này đều không đáp ứng được yêu cầu giải phóng dân tộc trong điều kiện chủ nghĩa đế quốc đã trở thành hệ thống thế giới. Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam đang đòi hỏi được đổi mới, đó là một nhu cầu cấp thiết của dân tộc lúc bấy giờ.
 
       Chứng kiến cảnh khổ cực của người dân mất nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của cha anh, Nguyễn Tất Thành càng yêu nước, thương dân sâu sắc và hun đúc những hoài bão lớn lao. Vốn có tư chất thông minh, tinh thần ham học hỏi, khả năng tư duy độc lập, tính ham hiểu biết và nhạy bén với cái mới, Người bị lôi cuốn bởi khẩu hiệu "Tự do, bình đẳng, bác ái" và thôi thúc bởi ý định tìm hiểu "cái gì ẩn dấu sau" những từ đẹp đẽ đó ở chính nước sinh ra khẩu hiệu đó. Những tư tưởng tiến bộ của cuộc cách mạng ở Pháp năm 1789, thành tựu văn minh, tiến bộ của nhân loại ở Pháp và các nước châu Âu khác, đã thúc đẩy Người muốn đến tận nơi tìm hiểu. Đó chính là những lý do Nguyễn Tất Thành quyết định chọn nước Pháp, chọn châu Âu làm điểm đến đầu tiên trong cuộc hành trình đi tìm đường cứu nước năm 1911. Hành trang ban đầu của Nguyễn Tất Thành khi ra nước ngoài là tri thức về văn hóa phương Đông và phương Tây, lòng yêu nước nhiệt thành, đó là dự định đi tìm con đường cứu nước, cứu dân.  Ngày 5.6.1911, trên con tàu "Đô đốc Latouche Tréville", từ Bến cảng Nhà Rồng của thành phố Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã lên đường sang Pháp. Người làm bất cứ việc gì để sống và hoạt động (phụ bếp dưới tàu, làm bánh trong các khách sạn, cào tuyết, đốt lò, chụp ảnh…). Gần mười năm bôn ba qua các châu lục, làm nhiều nghề, người sống hòa mình với công nhân và những người dân các nước thuộc địa, vừa lao động, vừa học tập, nghiên cứu các học thuyết cách mạng và tham gia hoạt động khảo sát các cuộc cách mạng ở các nước Pháp, Anh, Mỹ… Người đã tích lũy một vốn tri thức sâu rộng, và có nhận thức quan trọng là: cách mạng tư sản là những cuộc cách mạng vĩ đại, nhưng là những cuộc cách mạng chưa đến nơi. Nó phá tan gông xiềng phong kiến cùng những luật lệ hà khắc và những ràng buộc vô lý để giải phóng sức lao động của con người. Cách mạng tư sản xây dựng lên một chế độ mới tiến bộ hơn xã hội phong kiến. Nhưng cách mạng xong rồi dân chúng vẫn đói khổ, vẫn bị áp bức, bóc lột và vẫn mưu toan làm cách mạng. Từ đó, Người đi đến kết luận, chúng ta đổ xương máu để làm cách mạng thì không đi theo con đường cách mạng này. Người đã tìm ra những mặt trái của xã hội phương tây, nhận ra "ở đâu cũng có người nghèo khổ như xứ sở mình". Điều đó đã giúp Người có một nhận thức quan trọng: nhân dân lao động trên toàn thế giới cần đoàn kết lại để đấu tranh chống kẻ thù chung là giai cấp thống trị; cùng nhau thực hiện nguyện vọng chung là độc lập tự do.
 
       Sống hòa mình cùng nhân dân lao động và phong trào công nhân Pháp, Nguyễn Ái Quốc say sưa hoạt động cách mạng, viết báo, hội họp, tuyên truyền, cổ động. Năm 1917, Nguyễn Tất Thành tham gia hoạt động trong phong trào của những người Việt Nam yêu nước tại Pháp. Thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm và nhận thức của Người. Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng Xã hội Pháp. Ngày 18.6.1919, với tên Nguyễn Ái Quốc, Người thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại
 
 

Bác Hồ tại Đại hội Đảng Cộng sản Pháp (1920)
 

Pháp gửi bản yêu sách tới hội nghị Vécxây yêu cầu về quyền tự do, dân chủ, bình đẳng dân tộc cho nhân dân An Nam. Tám yêu cầu tuy không được chấp nhận, nhưng đã vạch trần bản chất giả dối của các nước cường quốc thống trị, đồng thời cũng đem lại cho Nguyễn Aí Quốc một nhận thức tỉnh táo là các dân tộc muốn được giải phóng chỉ có thể dựa vào sức lực bản thân mình là chính.  Tháng 7.1920, Người đọc "Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lênin. Như người đi đường đang khát gặp nước, Người tiếp thu những luận điểm trong dự thảo cương lĩnh của Lênin. Luận cương đã giải đáp cho Nguyễn Ái Quốc những băn khoăn về con đường giành độc lập, tự do cho dân tộc, trả lời câu hỏi ai là người lãnh đạo, lực lượng tham gia và mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng ở các nước thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc… Luận cuơng đã ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành thế giới quan cộng sản của Nguyễn Ái Quốc. Quá trình tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin của Nguyễn Ái Quốc ngày càng có hệ thống và hoàn thiện khi Người tham gia Đảng Cộng sản Pháp, học tập ở Đại học phương Đông, sống trong không khí sục sôi của trung tâm phong trào Cộng sản ở Nga, hoạt động trong Quốc tế Cộng sản. Sự kiện Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tháng 12.1920 là một mốc lịch sử quan trọng trong hành trình đi tìm đường cứu nước của Người, đánh dấu bước chuyển quyết định, nhảy vọt, thay đổi về chất trong nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị của Người, từ một nhà yêu nước chân chính trở thành một chiến sĩ cộng sản. Đồng thời, sự kiện đó cũng đánh dấu một bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam, mở đầu quá trình kết hợp đấu tranh giai cấp với đấu tranh giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tinh thần yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội bắt đầu hình thành.
 
       Năm 1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam được tiến hành. Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do Người dự thảo đã được Hội nghị hợp nhất thông qua, điều đó chứng tỏ đến năm 1930, tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc về con đường cách mạng Việt Nam đã được hình thành cơ bản. Ngày 3.2.1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đánh dấu một bước ngoặt lịch sử
 
 

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Khóa I ngày 6/1/1946 

của cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là đã vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn có hệ thống tổ chức thống nhất, chặt chẽ, rộng khắp cả nước, là một bước ngoặt quyết định của lịch sử cách mạng Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đặc biệt, với việc tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sự ra đời Hiến pháp 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Nhà nước cách mạng – Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Trong suốt chặng đường sau đó, Người đã lãnh đạo, tổ chức và xây dựng Nhà nước kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, luôn phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. 
 
       Với phương châm kháng chiến "toàn dân, toàn diện", "trường kỳ và tự lực cánh sinh", "vừa kháng chiến, vừa kiến quốc"; với ý chí "Không có gì quý hơn độc lập tự do", "chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, Người đã hiệu triệu được lòng yêu nước, ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Những tư tưởng chỉ đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong thời điểm đất nước "ngàn cân treo sợi tóc" với thù trong, giặc ngoài năm 1946 và trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta là những nhân tố quan trọng, quyết định làm nên thắng lợi và thể hiện tinh thần nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam.
 
 
       Để việc thực hiện Chỉ thị 03 /CT-TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Lực lượng TNXP thời gian tới, ngoài việc tiếp tục quán triệt để mọi người nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta phải không ngừng học tập, làm theo tác phong, phong cách làm việc của Bác Hồ, trong công việc cụ thể hàng ngày; rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã ban hành. Làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Trước mắt và quan trọng nhất hiện nay là tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về quần chúng, dân chủ và nêu gương và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 12-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" trong Đảng bộ Lực lượng TNXP. 
 
 
Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
       Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp chúng ta cùng nhau ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng và những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng là dịp để chúng ta tìm hiểu về những giá trị và những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới. Tưởng nhớ Người, chúng ta nguyện một lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đã hoạch định tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, được bổ sung, phát triển năm 2011. Thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đó là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội; góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Đó chính là hành động thiết thực, cụ thể thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của các thế hệ con cháu đối với công lao vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
 
Ban Biên tập

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn