Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34154573
truyền thống cách mạng
Đạo lý làm người của Bác Hồ

       Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người, có giá trị toàn diện và sâu sắc cả về lý luận lẫn thực tiễn, được thể hiện với một phong cách độc đáo, cô đúc, vô cùng giản dị và dễ hiểu. Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin giới thiệu đến đọc giả bài viết “Đạo lý làm người của Bác Hồ” của TS Trần Viết Hoàn.

       Đạo lý làm người của Bác Hồ là một thứ tài sản vô giá, làm hành trong cho mọi người trong thế kỷ mới giữ gìn và phát huy để trau dồi, gây dựng cho chính mình. Đạo lý đó thể hiện, tập trung, nổi bật và sâu sắc ở những nội dung sau.

       Thứ nhất, Bác Hồ dạy về tình người. Đây là lòng nhân ái bao la, thương yêu, tôn trọng, tin cậy con người. Bác Hồ trước hết là con người của lòng nhân ái. Lòng nhân ái của Bác Hồ sâu thẳm như biển cả, nhưng đồng thời lại thiết thực như hạt gạo, hạt muối. Mục đích cao cả nhất của cuộc đời Bác Hồ là làm sao cho mọi người đều có cơm ăn, áo mặc và được học hành. Bác bôn ba khắp chân trời góc biển suốt 30 năm ròng tìm chân lý. Tấm lòng của Người luôn luôn hướng về nhân dân các dân tộc, các tầng lớp cần lao bị đọa đày đau khổ. Người thiết tha mong mỏi thế giới hòa bình, các dân tộc được tự do và bình đẳng, con người được sống hạnh phúc và tốt đẹp. Giữa mùa đông rét mướt, Bác đã từng cơi chiếc áo của mình cho một tù binh. Bác không thích gọi một trận đánh tiêu diệt nhiều địch là một trận đánh đẹp. Bác thích cái đẹp, cái nghĩa ở đời là tình người “thương yêu lẫn nhau”.

       Người Việt Nam ta thường tâm niệm: “Thương người như thể thương thân”, đó là đạo lý, là lẽ sống của dân tộc được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bác Hồ đã đúc kết lại truyền thống đó của dân tộc là: Nhân dân ta từ lâu sống với nhau có tình, có nghĩa. Từ khi có Đảng lãnh đạo, giáo dục tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà.

Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), năm 1954 - Ảnh tư liệu

       Trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, Bác không quên dặn lại “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Phải chăng Bác muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta rằng “tình yêu thương lẫn nhau” là điều quan trọng hàng đầu để bảo đảm đoàn kết và bao trùm lên tất cả trong các quan hệ giữa người với người. Trong cuộc sống hàng ngày, chính Người đã lấy tình thương của mình để che chở, nâng đỡ mọi người và vì lẽ đó, Người đầy lòng nhân ái cao cả, đẹp lạ thường. Chính tình yêu bao la của Bác Hồ tạo nên một huyền thoại đẹp về lòng nhân ái Hồ Chí Minh, đó là lòng yêu trẻ, kính già, tôn trọng phụ nữ, thương yêu mọi người, nhất là nhân dân lao động.

       Thứ hai, Bác Hồ dạy về lòng trung thành. Đó là lòng trung thành với Tổ quốc, với giai cấp, với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Lòng trung thành là thước đo thái độ, bản chất của từng con người đối với sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc, của đất nước. Có trung thành mới dám xả thân vì Tổ quốc, vì nhân dân. Có trung thành mới biết đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết, trước hết.

       Bác Hồ đã dành cả cuộc đời mình, tuyệt đối trung thành với nhân dân, với đất nước để giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào. Lòng trung thành này suốt đời chi phối Người, vì vậy mà bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, Người cũng chỉ đeo đuổi một mục đích là làm cho ích quốc lợi dân.

       Với lý tưởng Người đã tìm được, Người tuyệt đối trung thành và phụng sự. Điều đó như Người đã khẳng định: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin. May mắn thay cho dân tộc ta, nhờ lòng trung thành của lãnh tụ Hồ Chí Minh với lý tưởng Người đã tìm thấy, đất nước, nhân dân lại trung thành với Người, cho nên đã vượt qua được sự biến động khắc nghiệt của thời cuộc. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nói: Với lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, đặt lợi ích Tổ quốc lên trên hết, kiên cường bất khuất, gắn bó máu thịt và sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của nhân dân, đoàn kết và kỷ luật, tình nghĩa và thủy chung với bạn bè, Đảng ta đã được nhân dân yêu quý đùm bọc, che chở và hết lòng xây dựng, khi thuận lợi, khó khăn, cũng như khi vấp váp, sai lầm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và dùng thử máy cấy tại trại thí nghiệm lúa thuộc Sở Nông lâm Hà Nội (1960)- Ảnh tư liệu 

       Thứ ba, Bác Hồ dạy sống phải khiêm tốn, giản dị. Khiêm tốn, giản dị là đức tính cao quý của Người. Trong suốt thời gian đi tìm đường giải phóng cho dân tộc, mặc dù phải trải qua những ngày gian nan, vất vả và tiếp xúc với mọi hoàn cảnh, Bác Hồ luôn luôn thể hiện một cách sống khiêm tốn, giản dị. Đức tính khiên tốn, giản dị của Người đã trở thành tác phong của toàn Đảng ta. Tác phong ấy đã góp phần xứng đáng vào việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng đạo đức, Đảng văn minh”.

       Bác Hồ coi đức tính khiêm tốn, giản dị là chân lý của cuộc sống. Người khuyên đảng viên, cán bộ, nhân dân đừng bao giờ xa rời chân lý đó. Người luôn nhắc nhở mọi người “Phải học lấy bốn đức tính: Cần, kiệm, liêm, chính”. Đây chính là sức mạnh của đạo lý làm người mà Bác Hồ đã xây dựng nên.

       Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng giản dị và khiêm tốn, đã hòa làm một với cuộc sống của dân tộc, luôn luôn tỏa sáng trên đất nước Việt Nam và tỏa sáng ra ngoài biên giới Việt Nam.

       Thứ tư, Bác dạy “Lời nói đi đôi với việc làm”. Ở Bác, lời nói đi đôi với hành động, lý luận đi đôi với thực tiễn, nói là để mà làm, làm phải đúng như điều đã nghĩ, đã nói. Thống nhất giữa lời nói và việc làm là nguyên tắc đạo đức của Bác Hồ, thể hiện ở tấm gương đạo đức của bản thân Người và những lời Người dạy về đạo đức. Sức thuyết phục mạnh mẽ trong tấm gương đạo đức của Bác Hồ là ở chỗ, dù việc lớn hay nhỏ, đối với Người bao giờ cũng là lời nói đi đôi với việc làm.

       Người đề xuất toàn dân tiết kiệm gạo giúp đồng bài bị đói thì Người nhịn ăn trước. Khi kinh tế khó khăn, đời sống dân còn khổ, mọi người ăn độn, Bác cũng bảo cán bộ, nhân dân ăn độn bao nhiêu phần trăm, độn cho Bác từng ấy giống như cán bộ, nhân dân. Đạo lý này, lẽ sống này hẵn sẽ là một tấm gương soi sáng cho ta trong việc thực hiện mục tiêu của Đảng đề ra: xóa đói, giảm nghèo. Người khuyên cán bộ phải cần, kiệm, liêm, chính thì Người đã sống giản dị, thanh bạch. Người khước từ ở ngôi nhà sang trọng thuộc thời Toàn quyền Đông Dương, mà chỉ ở ngôi nhà của người công nhân phục vụ Toàn quyền thời đó. Sau đó, Người đến ở trong ngôi nhà sàn.

       Những điều Bác Hồ dạy về đạo lý làm người, làm cán bộ, đảng viên có giá trị thực tiễn nóng hổi đối với chúng ta trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo toàn dân xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ Tổ quốc.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh tư liệu

       Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã từng nói: “Trong khi cách mạng đòi hỏi sự phấn đấu kiên định và bền bỉ để thực hiện mục tiêu lý tưởng thì một bộ phận cán bộ đảng viên lại giảm sút ý chí, phai nhạt lý tưởng, dao động; công cuộc xây dựng đất nước đòi hỏi phải toàn tâm, toàn ý chăm lo sự nghiệp chung thì lại làm việc cầm chừng, thiếu tinh thần đồng cam cộng khổ, chỉ lo vun vén cá nhân, tham nhũng, hối lộ, đặc quyền, đặc lợi, cục bộ địa phương, cơ hội luồn lách, chỉ coi trọng lợi ích vật chất mà xem nhẹ giá trị tinh thần, nặng về lợi ích thực dụng trước mắt, xem nhẹ lợi ích cơ bản và lâu dài; cách mạng đòi hỏi đảng viên và người lãnh đạo phải gần gũi nhân dân… thì lại xa dân, quan liêu, đại khái, hống hách sách nhiễu; đất nước ta còn nghèo, nhân dân ta còn thiếu thốn thì một bộ phận người xa hoa, phung phí tiền của, bỏ mặc tài sản của công mất mát, hư hỏng và bị phá hoại; các thế lực thù địch đang dùng mọi thủ đoạn độc ác, nham hiểm chống lại hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội… thì một số cán bộ Đảng, Nhà nước lại mơ hồ, mất cảnh giác”. Thực tế đó càng cho chúng ta thấy ý nghĩa sâu xa và quan trọng của đạo lý làm người mà Bác Hồ đã nêu gương sáng.

          (Theo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức”, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương)

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn