Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34154537
truyền thống cách mạng
Tháng 12 lịch sử

       Ngày 22/12/1944 - ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

       Đầu năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5/1941, Người chủ tọa Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tại Pắc Pó. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất lấy tên là “Việt Nam độc lập đồng minh”, gọi tắt là Việt Minh, xây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang để chuẩn bị tranh thủ thời cơ, đi từ khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương, để mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn giành chính quyền trong cả nước. Sau Hội nghị ấy, đội du kích Bắc Sơn được đổi tên thành Cứu quốc quân. Ngày 15/9/1941, trung đội Cứu quốc quân 2 được thành lập tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, châu vũ Nhai, tỉnh Lạng Sơn. Đầu năm 1944, căn cứ Bắc Sơn - Vũ Nhai mở rộng sang châu Sơn Dương (Tuyên Quang) và Trung đội Cứu quốc quân 3 được thành lập ngày 25/2/1944 ở Khuổi Kịch, Sơn Dương (Tuyên Quang).

       Tháng 10/1944, sau một thời gian ở nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước chỉ thị hoãn cuộc khởi nghĩa Cao - Bắc - Lạng. Người nói: “Thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua, nhưng thời kỳ khởi nghĩa toàn dân chưa tới… Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Phải tìm ra một hình thức thích hợp thì mới có thể đẩy phong trào tiến lên”. Để đáp ứng yêu cầu đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị ghi rõ: “Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự, sẽ chọn lọc trong hàng ngàn du kích Cao - Bắc - Lạng số cán bộ đảng viên cương quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội quân chủ lực…”.

       Chấp hành chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/12/2944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại châu Nguyên Bình, Cao Bằng, trong một khu rừng nằm giữa 2 tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Đội gồm 34 người (có 3 nữ) chia làm 3 tiểu đội, có chi bộ đảng lãnh đạo. Vũ khí của Đội có 34 khẩu súng các loại. Sau lễ thành lập, toàn đội đã ăn một bữa cơm nhạt, không rau không muối để tượng trưng cho tinh thần chịu đựng gian khổ của người chiến sĩ cách mạng.

       71 năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, nuôi dưỡng của Nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng lớn, góp phần cùng toàn dân làm nên những kỳ tích trong chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nên những truyền thống cách mạng rất vẻ vang, được nhân dân hết lòng khen ngợi, đó là:

       Một là, trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

       Hai là, quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và biết thắng.

       Ba là, gắn bó máu thịt với nhân dân; quân với dân một ý chí.

       Bốn là, đoàn kết nội bộ, cán bộ, chiến sĩ bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, trên dưới đồng lòng thống nhất ý chí và hành động.

       Năm là, kỷ luật tự giác nghiêm minh.

       Sáu là, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, cán kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công.

       Bảy là, lối sống trong sạch, lành mạnh, có văn hóa, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan.

       Tám là, luôn luôn nêu cao tinh thần ham học, cầu tiến bộ, nhạy cảm, tinh tế trong cuộc sống.

       Chín là, đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình.

       Ngày 19/12/1946 - Ngày toàn quốc kháng chiến.

       Sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi, cách mạng Việt Nam đứng trước tình thế đặc biệt hiểm nghèo “ngàn cân treo sợi tóc”. Kẻ thù luôn tìm mọi cách lật đổ chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ và hòng cướp nước ta một lần nữa. Mặt khác, chính quyền nhân dân vừa ra đời, chưa đủ thời gian xây dựng lực lượng vũ trang chính quy để bảo vệ nềnđộc lập. Nền kinh tế kiệt quệ, tài chính cạn kiệt, nạn đói, bệnh tật, thiên tai lũ lụt đe dọa nghiêm trọng.

       Ngày 23/9/1945, được quân Anh và quân Nhật hỗ trợ, quân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương lần thứ 2. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ ở Nam bộ. Chủ trương của ta là kiên quyết bảo vệ mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập thống nhất cho đất nước, nên đã áp dụng nhiếu chiến lược và sách lược hết sức mềm dẻo để đưa cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên. Chúng ta đã thật lòng tránh đổ máu, tìm mọi cách đẩy lùi cuộc chiến tranh. Chúng ta đã nhiều lần nhân nhượng, nhưng càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Chúng quyết cướp nước ta một lần nữa. Nhân dân ta không còn con đường nào khác ngoài con đường phải cầm vũ khí đứng lên kháng chiến.

       Quân Pháp liên tục mở các cuộc hành quân lấn chiếm Nam bộ và Nam Trung bộ. Ở Bắc bộ, chúng đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn, mở rộng đánh chiến Đồ Sơn, Đình Lập và liên tiếp gây ra nhiều vụ xung đột, khiêu khích ở Hà Nội. Đất nước đứng trước một tình thế khẩn cấp đòi hỏi Đảng, Nhà nước do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu phải có một lựa chọn lịch sử, phải kịp thời có một quyết định chiến lược để xoay chuyển vận nước đang lâm nguy. Ngày 18 và 19/12/1946, tại làng Vạn Phúc, Hà Đông, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã quyết định chủ trương phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên phạm vi cả nước, để ra đường lối, chủ trương kháng chiến của Đảng. Ngay trong đêm 19/12/1946, Người đã đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

       “Hỡi đồng bào toàn quốc!

       Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa!

       Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

       Hỡi đồng bào!

       Chúng ta phài đứng lên…”

Ngày 20/12/1946, tại hang Trầm (Chương Mỹ, Hà Đông), Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến"

       Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh như là lời hịch cứu quốc, là tiếng gọi của non sông đất nước. Lời hịch ấy đã vang rền sông núi, lay động đến mọi trái tim và khối óc của người Việt Nam yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất, động viên cả nước đứng lên chiến đấu bằng sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ của người Việt Nam với mọi thứ vũ khí sẵn có, với một ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

       Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là một bản cương lĩnh kháng chiến mang tính khái quát cao, chứa đựng tư tưởng, quan điểm, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, kháng chiến nhất định thắng lợi.

       Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân cả nước đồng loạt đứng lên chiến đấu với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Trải qua bao khó khăn, mất mát, hy sinh, cuối cùng chúng ta đã giành toàn thắng trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, mở ra bước ngoặc lịch sử của cách mạng Việt Nam: thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, thống nhất Tổ quốc./.

    
                                                                                          Linh Phụng

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn