Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34154613
truyền thống cách mạng
Ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975
       Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất của lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, cùng với trận Bạch Đằng (năm 1288) chống quân Nguyên Mông, trận Chi Lăng (năm 1247) chống quân Minh, trận Đống Đa (năm 1789) chống quân Thanh, chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954) chống quân Pháp, đã cắm cột mốc vinh quang chói lọi trong quá trình đi lên của lịch sử nước ta, tô đậm truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Đại thắng mùa Xuân 1975 nói riêng và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung không chỉ là thắng lợi riêng của dân tộc Việt Nam mà còn là thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Nó góp phần tăng cường sức mạnh của chủ nghĩa xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào dân chủ tiến bộ trên thế giới tiếp tục phát triển.
 
       Chiến thắng ngày 30/4/1975 là trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quốc tế quan trọng, to lớn và có tính thời sự sâu sắc.
 
       Có được thắng lợi vĩ đại năm 1975 còn bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối cách mạng và phương pháp độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng khác nhau ở hai miền Nam – Bắc, nhằm thực hiện một mục tiêu chung là giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975 của nhân dân ta là sự toàn thắng của trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần bất khuất, anh dũng của con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; đã kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kết hợp sức mạnh của lực lượng chính trị quần chúng với sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, đấu tranh chính trị, ngoại giao với đấu tranh quân sự.
 
       Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thể hiện đỉnh cao của khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đó là nghệ thuật lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống mạnh, lấy ít đánh nhiều, lấy trang bị kỹ thuật ít hơn và kém hiện đại đánh kẻ thù có trang bị kỹ thuật hiện đại hơn, biểu hiện một tư duy quân sự sáng tạo, tiêu biểu cho đường lối chiến tranh nhân dân của dân tộc Việt Nam, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận quân sự trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào cách mạng Việt Nam. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết quả tổng hợp của thời cơ cách mạng, sự phát triển có tính chất bước ngoặt về thế và lực của cách mạng Việt Nam, sự hội tụ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để làm nên một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc trong thế kỷ XX.
 
       Kỷ niệm 44 năm chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đi đến thống nhất đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội trên cả hai miền Nam – Bắc luôn là ngày đánh dấu sự kiện trọng đại của dân tộc, là “khúc khải hoàn ca” của toàn dân tộc Việt Nam trên con đường đi đến phồn vinh và giàu mạnh.
 
       Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh sau 44 năm giải phóng, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ lịch sử giao phó là “đi trước – về sau” mà thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nhận thức rõ vai trò, vị trí của một thành phố lớn nhất nước, nhất là vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong năm 2018, những phong trào thi đua đã được thành phố Hồ Chí Minh triển khai có hiệu quả như: Phong trào “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững theo thang đo đa chiều”; phong trào “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố phát triển”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Thanh niên thành phố khởi nghiệp – lập nghiệp”; phong trào “Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào “Cải cách hành chính”; phong trào “Giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, các phong trào thi đua luôn lồng ghép với nội dung của phong trào thi đua thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
 
       Đó chính là vận dụng những bài học kinh nghiệm trong chiến thắng lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng ngày 30/4/1975. Nhất là trong điều kiện Thành phố được Trung ương, Quốc hội khóa XIV cho phép thực hiện cơ chế đặc thù, thí điểm theo tinh thần nội dung của Nghị quyết số 54-NQ/2017/QH14.
 
            (Nguồn: Thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy)
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn