Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34154625
truyền thống cách mạng
Người là Hồ Chí Minh! (Tiếp theo và hết)
       “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Có thể nói, sự kiện rời Tổ quốc ra nước ngoài được xem là một bước ngoặt trong cuộc đời cách mạng của Nguyễn Tất Thành nói riêng và của dân tộc ta nói chung. Từ đấy, phong trào cách mạng thế giới cũng bắt đầu biết thêm cuộc đấu tranh của một dân tộc có truyền thống yêu nước và tiếp nhận hoạt động của chiến sĩ cách mạng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
 
       Năm 1917, Nguyễn Tất Thành ở Pháp và tham gia nhiều hoạt động thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam. Nguyễn Tất Thành tham gia viết bài cho các báo L’Humanité (Nhân đạo), La Vie Ouvrière (Đời sống công nhân), làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Le Paria (Người cùng khổ). Người đã tham gia “Hội những người Việt Nam yêu nước” và trở thành nhân vật nòng cốt của phong trào Việt kiều yêu nước tại Pháp. Ngày 18/6/1919, Người thay mặt “Hội những người Việt Nam yêu nước” tại Pháp gởi tới Hội nghị Versaille (Hội nghị của những nước thắng trận sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất) bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”, gồm 8 điểm, để tố cáo chính sách thực dân của Pháp và đòi chính phủ Pháp phải thực hiện các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách được viết bằng 3 thứ tiếng: Pháp, Việt và Hán với cùng một nội dung. Bản tiếng Việt có tên “Việt Nam yêu cầu ca” do Nguyễn Tất Thành viết, ký tên là Nguyễn Ái Quốc. Bản yêu sách dù không được chấp nhận nhưng đã gây tiếng vang lớn trong dư luận quốc tế, nhất là ảnh hưỡng lớn đến 8 vạn người Việt ở Pháp sắp về nước và cả những người yêu nước đang sống tại Việt Nam. Nhà sử học Pháp Charles Fourniau đã viết: “Từ ngày Nguyễn Ái Quốc gởi bản yêu sách đến Hội nghị thì Việt kiều hướng cả về Anh… Việt kiều tìm đến với Nguyễn Ái Quốc để được Anh khuyên bảo, giao nhiệm vụ… và vạch ra cho họ thấy cần phải đi theo con đường nào. Vậy là từ Paris, Nguyễn Ái Quốc đã gieo hạt giống cách mạng khắp 4 phương trời”.
 
       Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin. Bản Sơ thảo đã giúp nâng cao nhận thức của Nguyễn Ái Quốc về con đường giải phóng dân tộc mình cũng như các dân tộc bị áp bức khác. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp với tư cách là đại biểu Đông Dương trong đoàn đại biểu của các đảng bộ thuộc địa. Đây là lần đầu tiên có một người Việt Nam tham gia Đại hội đại biểu của một chính đảng Pháp. Người cũng là người bản xứ duy nhất trong số đại biểu các thuộc địa có mặt trong Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, Người đã ủng hộ Luận cương của Lê-nin về vấn để dân tộc và thuộc địa. Người cũng đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế III (còn có tên gọi là Quốc tế Xã hội chủ nghĩa). Sự kiện này có ý nghĩa cực kỳ to lớn: lần đầu tiên xuất hiện đại diện của một dân tộc thuộc địa, một người bản xứ tham gia Đại hội góp phần quyết định sự chuyển hướng chiến lược cơ bản của một chính đảng lớn, ở chính nước đế quốc đang áp bức dân tộc mình. Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và là người cộng sản Việt Nam đầu tiên.
 
       Năm 1921, Người tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ Faubourg (có nghĩa là ngoại ô). Đây là câu lạc bộ tập trung rất nhiểu thành phần xã hội, bao gồm các nhà bác học, cựu bộ trưởng, nghị viện, nhà thơ, thợ thuyền, nhà buôn, người già, người trẻ tuổi quan tâm đến thời cuộc. Mọi người thảo luận những vấn đề thời sự, chính trị hoặc văn hóa xã hội trên cơ sở dân chủ. Trong quá trình hoạt động tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã khéo lái những vấn đề đang thảo luận sang vấn đề thuộc địa, đặc biệt là vấn đề Việt Nam. Với thái độ khiêm tốn và lời lẽ gọn gàng, lại là người Việt Nam duy nhất ở Câu lạc bộ dám lên tiếng chống thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều người và trở thành người tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam tại Câu lạc bộ.
 
       Được sự đồng tình và ủng hộ của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã vận động và Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào ngày 29/6/1921. Đây là hình thức liên minh giữa các dân tộc bị chủ nghĩa đế quốc thống trị, xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh giải phóng của nhân dân các nước thuộc địa. Hai tổ chức khác cũng xin gia nhập Hội là Hội những người Việt Nam yêu nướcHội đấu tranh cho quyền công dân của người Madagascar. Hội chủ trương xuất bản tờ Le Paria (Người cùng khổ) vào năm 1922. Tờ báo đã trở thành diễn đàn của nhân dân các nước thuộc địa, vạch trần những tội ác, thủ đoạn của bọn thực dân Pháp và các đế quốc khác đối với nhân dân thuộc địa, giúp cho nhân dân thuộc địa tìm thấy con đường giải phóng dân tộc đúng nhất - con đường cách mạng vô sản. Mặc dù bị bọn cầm quyền thực dân ở các nước thuộc địa ra sức cấm đoán, ngăn cản trong việc phát hành, tờ báo vẫn được lưu hành bí mật trong đông đảo nhân dân Việt Nam và các dân tộc thuộc địa khác.
 
       Tháng 7/1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô. Sau một thời gian hoạt động, ngày 14/4/1924, Nguyễn Ái Quốc nhận được quyết định của Ban Phương Đông - Quốc tế Cộng sản, nhận vào làm cán bộ ngoài biên chế của Ban. Người cũng là đại biểu dự đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản. Đây là lần đầu tiên Đại hội Quốc tế Cộng sản có đại biểu người Đông Dương và cũng là đại biểu cho các nước thuộc địa của đế quốc Pháp. Những phát biểu của Người tại Đại hội bằng tinh thần kiên quyết, ý kiến đúng đắn, cách nói khúc chiết đã gây được sự chú ý tại Đại hội. Thoạt đầu, ở Mát-xcơ-va, còn nhiều người chưa biết đến Việt Nam nằm ở địa điểm cụ thể nào trên trái đất, còn nhìn Nguyễn Ái Quốc như nhìn một thanh niên châu Á ít tuổi đời và ít kinh nghiệm trong hoạt động cách mạng. Đến sự kiện này, 1 số cơ quan quốc tế và báo chí ở Mát-xcơ-va đã mời Nguyễn Ái Quốc đến nói chuyện và viết bài. Sau khi đại hội kết thúc, Nguyễn Ái Quốc được cử làm ủy viên Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản, phụ trách Cục phương Nam. Như vậy, kể từ đây, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành 1 thành viên chính thức của Quốc tế Cộng sản.
 
       Ngày 15/7/1824, Đại hội Quốc tế Thanh niên Cộng sản lần thứ IV khai mạc tại Mát-xcơ-va. Nguyễn Ái Quốc với tư cách là ủy viên Đoàn Chủ tịch lãnh đạo Đại hội, đại biểu duy nhất của thanh niên Đông Dương và cũng là đại biểu duy nhất của toàn thể thanh niên các nước thuộc địa từ Á sang Phi, đã phát biểu nhiều lần tại các phiên họp chung ở Hội trường. Người đã chủ trì và là tác giả chính trong nhóm soạn thảo bản “Luận cương về thanh niên thuộc địa” của Lê-nin và được nhất trí thông qua tại Đại hội.
 
       Trong thời gian hoạt động ở Liên Xô, dưới sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng nhiều phương tiện thông tin khác nhau như báo chí, truyền đơn, sách, diễn đàn… để truyền bá những tư tưởng, chủ trương của Quốc tế Cộng sản và tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam. Qua các phát biểu, các bài tham luận và các bài báo của Nguyễn Ái Quốc, Quốc tế Cộng sản cũng bắt đầu hiểu một cách đầy đủ hơn về Việt Nam và Đông Dương.
 
       Tháng 6/1925, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chính thức được thành lập tại Trung Quốc. Hội gồm những thanh niên ưu tú được Nguyễn Ái Quốc hướng dẫn, bồi dưỡng, đào tạo. Tờ báo được dùng làm cơ quan tranh đấu của Hội là Thanh Niên. Báo Thanh Niên có nhiệm vụ tuyên truyền tôn chỉ và mục đích của Tổng bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, đồng thời, thông qua những bài báo trình bày một cách có hệ thống về đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Có thể nói, báo Thanh Niên giữ 1 vai trò lịch sử đặc biệt quan trọng, mở đầu cho việc tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước theo quan điểm Mác - Lê-nin, viết bằng tiếng Việt, được phổ biến rộng khắp cả nước đến trong mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, nhất là trong thanh niên, công nhân… nhằm chuẩn bị tư tưởng, lý luận chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, quyển sách Đường Kách Mệnh, gồm những bài viết của Nguyễn Ái Quốc tại các khóa huấn luyện chính trị của Tổng bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Quảng Châu, được xuất bản năm 1927. Cuốn sách không chỉ góp phần quan trọng vào việc phát triển tư tưởng chính trị của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ mà còn ảnh hưởng đến nhiều nước thuộc địa khác, bởi vì trên cơ sở những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, sách đã chỉ cho nhân dân Việt Nam cũng như các nước thuộc địa khác con đường đấu tranh để giải phóng dân tộc, khắc phục tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng lúc bấy giờ. Những vấn đề then chốt được trình bày trong quyển sách có tác dụng lớn đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa.
 
       Nửa cuối năm 1929 đến đầu năm 1930, tại Việt Nam liên tiếp ra đời 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 3 tổ chức cộng sản này hoạt động không thống nhất với nhau đã làm yếu sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, tổ chức, làm giảm sức mạnh của phong trào công nhân, phong trào yêu nước. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, trong hoàn cảnh bí mật, từ ngày 3 đến ngày 7/2/1930, dưới sự chủ tọa của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị có sự tham gia của đại biểu các tổ chức cộng sản đã hoàn toàn nhất trí tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập 1 đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của đảng đánh dấu bước ngoặc vĩ đại trong phong trào công nhân và phong trào cách mạng Việt Nam. Sự kiện này còn có tác động đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa, đặc biệt là ở Châu Á, cũng như cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản của giai cấp công nhân thế giới.
 
       Sau khi Đảng Cộng sản việt Nam được thành lập, Nguyễn Ái Quốc đã tìm cách thiết lập mối quan hệ cách mạng với các nước, các đảng, các tổ chức cách mạng ở chấu Á, với Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Pháp để phối hợp hoạt động và giúp đỡ lẫn nhau. Trong những năm tháng ở Trung Quốc, Hồng Kông, Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc vừa làm việc theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, vừa theo dõi, góp ý cho hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc quyết định thu xếp về nước.
 
       Ngày 28/01/1941, 1 đoàn gồm 6 người từ Nậm Quang (thuộc Tĩnh Tây - Quảng Tây - Trung Quốc, 1 làng sát biên giới Việt - trung) luồn rừng, lội suối đi về phía biên giới Việt - Trung. Xế chiều đoàn đến bên này cột mốc 108, thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Vừa đặt chân lên mảnh đất địa đầu của Việt Nam, người nhiều tuổi nhất trong đoàn, 1 ông già gầy cao, trạc 50 tuổi, dáng nhanh nhẹn, đứng lặng nhìn về phương Nam như muốn thâu giữ toàn bộ hình ảnh Việt Nam vào đáy mắt.
 
       Người đó là Nguyễn Ái Quốc, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, từ bến cảng Sài Gòn ra đi, qua hơn nửa vòng trái đất, phải chịu bao gian nan, thử thách, nay đã trở về với Tổ quốc. Tử 1 người yêu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã trở thành người chiến sĩ cộng sản và là 1 chiến sĩ quốc tế mẫu mực, thủy chung, tiên phong trên mặt trận chống đế quốc, người anh hùng giải phóng dân tộc của thế kỷ XX - thế kỷ toàn thắng của cách mạng giải phóng dân tộc trên phạm vi toàn thế giới. Đánh giá công lao, tư tưởng Hồ Chí Minh với thế giới, 1 học giả nước ngoài khi tham gia Hội thảo quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn năm 1995 đã viết: “Cuộc đấu tranh suốt đời để giành độc lập cho đất nước mình đã không làm cho Hồ Chí Minh trở thành 1 người dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi, trái lại Người vẫn là 1 người quốc tế chủ nghĩa vĩ đại với 1 nhãn quan thế giới”.
 
 

       Và chính Người đã làm rạng danh dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta./.

  
                                                                                                Linh Phụng
 
(Nguồn: Bác Hồ với miền Nam, Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc)
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn