Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34387354
truyền thống cách mạng
Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

        Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kể từ khi thực dân Pháp xâm lược, ngày 5.6.1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Tháng 7.1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc “Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin và từ tư tưởng đó, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam: con đường cách mạng vô sản. Từ đó, Người ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, viết báo, viết sách, tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, chuẩn bị về lý luận, tổ chức và cán bộ cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

       Cuối năm 1929, đầu năm 1930 những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam. Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản.
 
        Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mở ra thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền và đạt được những thành tựu liên tiếp. Mở đầu là thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945, dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) – Nhà nước công nông đầu tiên ở Châu Á. Tiếp theo là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu ngày 7.5.1954, chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thắng lợi, kết thúc 30 năm chiến tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta giành thắng lợi là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính chất thời đại sâu sắc. Sau khi đất nước được thống nhất, chúng ta gặp muôn vàn khó khăn. Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Trước những thách thức của thời kỳ mới, Đảng ta đã tổng kết thực tiễn, hoạch định đường lối đổi mới, mở ra bước ngoặc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
 
        Từ đó đến nay, Đảng ta tiếp tục phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới được bổ sung và phát triển ngày càng hoàn thiện. Quan 25 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
 
        82 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vô cùng tự hào vì đất nước ta có Đảng Cộng sản Việt Nam kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.
 
        Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động thuộc Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động, sáng tạo, xung kích của đơn vị 2 lần được tặng danh hiệu Anh hùng lao động; thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.
 
                                                              BBT Bản tin và website TNXP

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn