Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33641351
truyền thống cách mạng
Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một chính đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, do Nguyễn Ái Quốc (đại biểu Quốc tế Cộng sản) triệu tập và chủ trì tại Cửu Long gần Hương Cảng. Hội nghị họp từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 02 năm 1930.

Tham dự Hội nghị gồm: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh (đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng), Châu Văn Liêm, Nguyễn thiệu (đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng) – đại diện cho khoảng hơn 300 đảng viên. Hội nghị thông qua Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của các tổ chức quần chúng; quyết định xuất bản Tạp chí đỏ, báo tranh đấu. Hội nghị kết thúc, các đại biểu trở về nước ngày 8/02/1930. Nhân dịp này, thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã ra lời kêu gọi tới công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh, anh chị em bị áp bức, bóc lột trong nước đi theo Đảng để giành độc lập dân tộc và thực hiện các quyền tự do dân chủ. Sau Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập, gồm 7 ủy viên do Trịnh Đình Cửu đứng đầu. kế hoạch hợp nhất các tổ chức cơ sở Đảng trong nước đã được thực hiện. Ngày 24/02/1930, theo yêu cầu của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu cùng Hoàng Quốc Việt, Phạm Hữu Lầu (ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời) và Ngô Gia Tự (Bí thư Xứ ủy Nam kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam) đã họp và quyết địnhchấp nhận hợp nhất Đông Dương Cộng sản Liên đoàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam tháng 2/1930 có ý nghĩa như đại hội thành lập Đảng; là bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
Hội nghị đã vạch ra một đường lối cách mạng và một đường lối xây dựng Đảng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với điều kiện một nước thuộc địa, nửa phong kiến. Đường lối đúng đắn đó là điều kiện quan trọng để Đảng Cộng sản Việt Nam gánh vác sứ mệnh lịch sử giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội.
 

                                                                                       Ban Tuyên giáo Đảng ủy

(Theo Sổ tay hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp năm 2010)
 


 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn