Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34392134
truyền thống cách mạng
Chủ tịch Tôn Đức Thắng - cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước
       
  
       Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người có nhiều cống hiến cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong vai trò cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Với tinh thần của người cộng sản đã được tôi luyện trong nhà tù đế quốc, được ngọn lửa cách mạng hun đúc, đồng chí bao giờ cũng tận tụy, hăng say với công việc.
 
       Là Tổng Thanh tra Chính phủ và Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí thường xuyên đi thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ, kiểm tra việc thực hiện chính sách tại nhiều địa phương, chỉ đạo đào tạo đội ngũ làm công tác thanh tra và công tác tổ chức bộ máy nhà nước. Là Quyền Trưởng Ban Thường trực Quốc hội, đồng chí tham gia soạn thảo pháp luật và chỉ đạo thực hiện pháp luật phục vụ kháng chiến và kiến quốc. Là Chủ tịch danh dự Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành chăm lo giáo dục í thức giai cấp cho công nhân, thăm các xí nghiệp đóng tại núi rừng Việt Bắc, động viên công nhân ra sức sản xuất phục vụ kháng chiến, góp phần tổ chưc việc di dời máy móc và nguyên liệu từ vùng địch tạm chiếm ra vùng tự do… Là Trưởng ban Trung ương vận động thi đua ái quốc, đồng chí Tôn Đức Thắng quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, uốn nắn những lệch lạc trong chỉ đạo và tổ chức phong trào. Với những đóng góp của đồng chí Tôn Đức Thắng trong tư cách là Trưởng Ban Chỉ đạo thanh toán nạn mù chữ Trung ương, công cuộc xóa nạn mù chữ đã hoàn thành về cơ bản ở miền Bắc, kinh nghiệm xóa nạn mù chữ của Việt Nam đã được nhiều nước mới giản phóng ở Đông Nam Á và châu phi đến tham quan, học tập và mời làm chuyên gia. Đồng chí cùng các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng đã lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và thực hiện kế hoạch lần thứ nhất phát triển kinh tế - xã hội 3 năm (1954 - 1960).
 
       Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, được bầu làm Chủ tịch nước, đồng chí luôn chăm lo đến sự nghiệp xây dựng và củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiệm vụ của công tác chính quyền: Nhân dân là người chủ, Chính phủ là người đày tớ của nhân dân. Chính phủ chỉ có một mục đích là hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng chí quan tâm đến giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên.
 
       Với cương vị và trọng trách to lớn được Đảng và nhân dân giao phó, đồng chí Tôn Đức Thắng đã góp phần xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tập hợp toàn dân tộc đoàn kết một lòng đưa kháng chiến đến thắng lợi vẻ vang; góp phần vào sự nghiệp bảo vậ và xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội; đưa cách mạng Việt Nam hòa trong dòng thác cách mạng thế giới đấu tranh cho độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc, tiến bộ và nhân văn.
                             
                                                Ban Biên tập Bản tin TNXP
(Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh)
 
 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn