Xem bài viết theo chủ đề

 

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33345043
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Tổ chức nhân sự Tháng 10/2010

Quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy – Ban chỉ huy Lực lượng TNXP:

- Phân công ông Trần Phú Lữ – Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP  kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm Đầu tư phát triển TNXP.

- Điều động, bổ nhiệm ông Trương Văn Học – Giám đốc Cụm công nghiệp – Dân cư Nhị Xuân giữ chức Phó Giám đốc Phó Trung tâm Đầu tư phát triển TNXP phụ trách Kế hoạch - Đầu tư, thời hạn là 05 năm.

- Điều động, bổ nhiệm ông Mai Thanh Hùng – Giám đốc Trung tâm Đầu tư phát triển TNXP giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đầu tư phát triển TNXP phụ trách Kinh doanh dịch vụ, thời hạn là 05 năm.

- Điều động, bổ nhiệm bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân – Phó Giám đốc Trung tâm GDDN & GQVL Nhị Xuân giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đầu tư phát triển TNXP phụ trách Tổ chức hành chính, thời hạn là 05 năm.

- Bổ nhiệm bà Hà Thị Ngà – Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính Trung tâm Đầu tư phát triển TNXP giữ chức Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính Trung tâm Đầu tư phát triển TNXP phụ trách Kế toán, thời hạn là 05 năm.

- Điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Khoa – Phó Giám đốc Cụm công nghiệp – Dân cư Nhị Xuân giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm GDDN & GQVL Nhị Xuân, phụ trách Tổ chức hành chính, thời hạn là 05 năm.

- Điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Sinh – Chuyên viên phòng Kế hoạch - Đầu tư Lực lượng TNXP giữ chức Phó Giám đốc Trường GDĐT & GQVL Số 3 phụ trách Kế hoạch sản xuất, thời hạn là 05 năm.

- Chấp thuận cho bà Lê Thị Hồng Khoa – Phó trưởng phòng TCHC Trường GDĐT & GQVL số 3 chuyển công tác đến Ban Tổ chức Thành ủy (Đảng bộ Công ty Cholimex).

 Ban Biên tập

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn