Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38109969
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Có ý kiến góp ý và đề xuất chế độ chính sách đối với TNXP Thành phố khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn năm 1975 đến năm 1986

     Thực hiện Công văn số 1697/SNV-XDCQCTTN ngày 12/5/2021 của Sở Nội vụ Thành phố về việc phối hợp thực hiện báo cáo, thống kê số liệu và đề xuất chế độ, chính sách đối với TNXP khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975.

     Lực lượng TNXP Thành phố đã thống kê về số liệu tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn năm 1975 đến năm 1986 trên cơ sở hồ sơ dữ liệu đang quản lý. Tuy nhiên, do trải qua thời gian dài công tác thống kê, lưu giữ hồ sơ không được thường xuyên, liên tục và không đầy đủ… Do vậy, để có cơ sở báo cáo và đề xuất về Sở Nội vụ theo quy định, Lực lượng TNXP Thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến và đề xuất chế độ, chính sách của các cán bộ, đội viên TNXP qua các thời kỳ đối với TNXP khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975 như sau:

     1. Đối với thống kê số liệu theo yêu cầu bảng Phụ lục I và II: (tải về)

     Đề nghị góp ý nội dung biểu thống kê về phiên hiệu của các đơn vị TNXP; địa bàn đóng quân; thời gian tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn năm 1975 đến năm 1986 của các đơn vị và các nội dung khác có liên quan

     2. Đề xuất chế độ, chính sách đối với TNXP khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn năm 1975 đến năm 1986: Lực lượng TNXP Thành phố dự kiến phối hợp với Hội cựu TNXP Thành phố đề xuất chính sách như sau:  

     2.1. Chế độ trợ cấp một lần: Tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm được hưởng và thời gian thực tế công tác trong đơn vị TNXP cụ thể:

Mức trợ cấp = Mức lương cơ sở x Số năm thực tế công tác

 

     2.2. Trợ cấp bảo hiểm y tế: Được cấp Thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100%, mức đóng cho đến khi qua đời. Mức hưởng bảo hiểm y tế cụ thể do Nhà nước quy định.

        Đề nghị có ý kiến góp ý đối với chế độ chính sách dự kiến đề xuất như trên hoặc có ý kiến đề xuất khác.

      Thông tin góp ý, vui lòng gửi về địa chỉ: số 636, Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; hộp thư điện tử: tcldtl.tnxp@tphcm.gov.vn; fanpage Áo xanh Tp. Hồ Chí Minh. Thời hạn góp ý trước ngày 20/6/2021. Các đồng chí có thể góp ý, đề xuất trực tiếp ở phần bình luận của từng biểu thống kê.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn