Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38087583
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh”

    Nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; vừa qua, Lực lượng TNXP ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh” tại Lực lượng TNXP Thành phố. Đối tượng thi đua gồm tập thể và cá nhân trong Lực lượng TNXP.

     Về nội dung thi đua, đối với tập thể: Xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo động lực, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy cán bộ, viên chức, người lao động mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, sáng tạo; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, phát huy tính tự giác, tích cực sáng tạo, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, phấn đấu, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có chính sách xứng đáng, cụ thể đối với cán bộ, viên chức, người lao động trong việc tham gia đề xuất giải pháp, thực hiện giải pháp hiệu quả; chủ động đề xuất Thành phố về giải pháp đột phá tháo gỡ khó khăn có liên quan đến việc thực hiện các nội dung công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

     Cá nhân là thủ trưởng Cơ quan Lực lượng TNXP, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Lực lượng TNXP phải thật sự tiêu biểu về tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; công tâm khách quan sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức, người lao động phù hợp với năng lực, sở trường để phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp tạo động lực cho cán bộ, viên chức, người lao động rèn luyện, phấn đấu, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung; đồng thời, tạo điều kiện để họ đề xuất ý tưởng đổi mới, sáng tạo, triển khai hoặc thực hiện thí điểm ý tưởng đổi mới, sáng tạo; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các đề xuất ý tưởng đổi mới, sáng tạo. Chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm nếu có.

     Về cá nhân, cán bộ, viên chức, người lao động trong Lực lượng TNXP Thành phố tích cực thi đua trong học tập, lao động, công tác; tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức, năng lực, bản lĩnh chính trị, có phong cách làm việc khoa học; năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; Thi đua trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động nghiên cứu đề xuất ý tưởng, các sáng kiến, giải pháp sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không rõ ràng, còn chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố nói chung và của Lực lượng TNXP Thành phố nói riêng.

     Về tiến độ thực hiện, năm 2025 sơ kết kết quả thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2023 – 2025. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2023 - 2025, Lực lượng TNXP Thành phố tiếp tục triển khai Phong trào thi đua giai đoạn 2026 - 2030.

Phan Phượng

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn