Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38077861
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

      Ngày 30/9/2022, Đảng ủy Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề phát huy giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Trương Thị Minh Thùy - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 chủ trì buổi sinh hoạt.

Đảng viên, viên chức, người lao động xem video giới thiệu nội dung sinh hoạt chuyên đề

     Tại buổi sinh hoạt, đảng viên, viên chức, người lao động đã xem video do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo báo cáo tóm tắt về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghe đại diện các chi bộ, ban chấp hành 02 đoàn thể báo cáo tham luận và hơn 10 ý kiến tham gia thảo luận các nội dung như: Nhận thức của bản thân sau khi nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; khẳng định, làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành tựu to lớn đã đạt được trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam; đồng thời vận dụng những nội dung cơ bản của tác phẩm vào thực tiễn xây dựng đơn vị, gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng, đơn vị, của mỗi cá nhân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Đảng viên Nông Thanh Hùng phát biểu thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

     Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tuyên truyền những giá trị to lớn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nguyễn Trung Thành

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn