Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38104024
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Tổ chức Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”

      Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Lực lượng TNXP trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị nói riêng và của Lực lượng TNXP nói chung, đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 10/4/2023, Lực lượng TNXP Thành phố ban hành kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí” trong Lực lượng TNXP Thành phố.

     Các tiêu chí thi đua đối với tập thể về phát triển kết cấu hạ tầng gồm: Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác quản lý, điều hành, xử lý công việc, kết nối, liên thông hệ thống công nghệ thông tin, kiểm soát hồ sơ, quy trình hành chính tại tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP; Cải tạo và nâng cấp hạ tầng mạng trong toàn Lực lượng TNXP nhằm chuẩn hóa, kết nối đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong Lực lượng TNXP theo hướng công nghệ hiện đại phục vụ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, lưu trữ dữ liệu và tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng; Thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn trong toàn Lực lượng TNXP nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu quy định về tài liệu điện tử để giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, đơn vị; Hoàn thành đúng tiến độ hoặc vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án xây dựng.

Lực lượng TNXP Thành phố triển khai hệ thống “Chính quyền điện tử” trong toàn Lực lượng TNXP Thành phố (Ảnh minh họa)

     Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các tập thể đạt các tiêu chí: xây dựng và ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí hàng năm và dài hạn, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện; Giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách Nhà nước; Sử dụng hiệu quả kinh phí Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố, phấn đấu nâng mức độ tự chủ tài chính theo lộ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố và phù hợp với tình hình thực tế; Thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công, đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch thông tin.

    Đối với cá nhân, tiêu chí thi đua là cán bộ, viên chức, người lao động gương mẫu trong thực hiện quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; có sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng kết cấu hạ tầng.

     Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030 và chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2022 - 2025 và Giai đoạn 2 năm từ 2026 - 2030. Căn cứ tình hình thực tiễn, Lực lượng TNXP tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong năm 2025 để triển khai giai đoạn tiếp theo và thực hiện tổng kết vào năm 2030.

Phan Phượng

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn