Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38104920
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Cơ quan Lực lượng TNXP

      Căn cứ Kế hoạch số 1558/KH-TNXP ngày 17/7/2021 của Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Cơ quan Lực lượng TNXP Thành phố;

      Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-TNXP ngày 30/8/2022 của Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Thành phố về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022.

      Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Lực lượng TNXP Thành phố thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Cơ quan Lực lượng TNXP, như sau:

      1. Thông báo kết quả điểm vòng 2

      Kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Cơ quan Lực lượng TNXP Thành phố được thể hiện trong bảng danh sách đính kèm thông báo này. Đồng thời được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh:http://www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn. (mục Thông tin tổng hợp). (Danh sách - tải về)

      2. Thời gian nhận đơn phúc khảo

     Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông báo này được ban hành và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 về Lực lượng TNXP Thành phố (thông qua Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương Lực lượng TNXP Thành phố, số 636 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).

     Thời gian công bố kết quả phúc khảo (nếu có): dự kiến ngày 21/10/2022

     Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Cơ quan Lực lượng TNXP Thành phố thông báo đến các thí sinh tham gia dự tuyển được biết và thực hiện.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn