Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38071770
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Kết quả cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật Tháng 6 và đề thi Tháng 7

                      KẾT QUẢ THÁNG 6/2015

        1. Đáp án
        a) Phần I: Khởi động – Trắc nghiệm
        Câu 1: Nhận định sai. (Quy định tại Khoản 7, Điều 1, Luật số 16/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy).
        Câu 2: Nhận định sai. (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Luật số 23/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng, chống ma túy).
        Câu 3: Nhận định sai. (Theo quy định tại Khoản 11, Điều 2 Luật số 23/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng, chống ma túy).
        b) Phần II: Thách đố - Ô chữ
 
         Đáp án: 
        1. Giáo dục pháp luật (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Luật số 23/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng, chống ma túy).
        2. Tố giác (Theo quy định tại Điều 7 Luật số 23/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng, chống ma túy).
        3. Phòng chống ma túy (Theo quy định tại Điều 11 Luật số 23/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng, chống ma túy).
        4. Ngăn chặn (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật số 23/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng, chống ma túy).
        5. Tuyên truyền (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Luật số 23/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng, chống ma túy).
        2. Kết quả dự thi
        a)Tổng số bài tham gia Hội thi: 602 bài.
        b) Tổng số bài trả lời đúng cả 02 phần thi: 15 bài.
        c) Tổng số bài trả lời sai: 587 bài.
        3. Giải thưởng cá nhân
        - Giải nhất: Đồng chí Trần Hồng Lâm – Công đoàn Cơ sở Cơ quan Lực lượng (trả lời đúng cả 02 phần thi và có số dự đoán là 142 người trả lời đúng cả 02 phần thi).
        - Giải nhì: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng  – Công đoàn Cơ sở Cơ quan Lực lượng (trả lời đúng cả 02 phần thi và có số dự đoán là 158 người trả lời đúng cả 02 phần thi).
        - Giải ba: Đồng chí Đỗ Hữu Chính  – Công đoàn Cơ sở Cơ quan Lực lượng (trả lời đúng cả 02 phần thi và có số dự đoán là 189 người trả lời đúng cả 02 phần thi).
 
                     ĐỀ THI THÁNG 7/2015
        1. Chủ đề kỳ thi: Luật số 44/2013/QH10 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và một số văn bản hướng dẫn thi hành 
        2. Đề thi                                       

         Căn cứ vào các quy định của Luật số 44/2013/QH10 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và một số văn bản hướng dẫn thi hành, hãy trả lời các câu hỏi trong các phần thi sau:  

        a) Phần I: Khởi động – Trắc nghiệm

        Căn cứ vào các quy định trên hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:

        Câu 1: Đối tượng tác động của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là
        a.Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong lĩnh vực nhà nước.
        b. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác.
        c. Cả a, b đúng.
        d. Cả a, b đều sai.
 
        Câu 2: Việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành chỉ được thực hiện đối với các công trình nào sau đây:
        a. Công trình quan trọng quốc gia; Công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương
        b. Công trình quan trọng quốc gia; Công trình có giá trị lớn.
        c. Công trình quan trọng quốc gia; Công trình có ý nghĩa đối với đơn vị.
        d. Cả a, b, c đều đúng. 
 

         Câu 3: Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm. chống lãng phí     

        a.Quản lý, sử dụng vốn nhà nước tài sản nhà nước đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; giải trình và chịu trách nhiệm cá nhân về việc để ra lãng phí thuộc phạm vi quản lý, sử dụng.
        b. Thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu choongs lãng phí được giao
        c. Tham gia hoạt động thanh tra nhân dân, tham gia giám sát, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức.
        d. Cả a, b, c đều đúng
 
        b) Phần II: Thách đố - Nhận định
        Căn cứ vào các quy định của Luật số 44/2013/QH10 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và một số văn bản hướng dẫn thi hành, hãy cho biết các câu nhận định sau đúng hay sai, ghi cơ sở pháp lý (không cần giải thích).
 
        Câu 1: Tất cả các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước đều phải công khai.
 
        Câu 2: Theo quy định, chỉ có Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Hội đồng nhân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư mới thực hiện hoạt động giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
        Câu 3: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên từ chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát.
 
        c) Phần III: Dự đoán
        Theo bạn, trong kỳ có bao nhiêu bài dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi ở Phần I và Phần II?
        Lưu ý: Bài dự thi hợp lệ là bài viết tay, dùng bút ghi họ và tên, khoanh tròn các đáp án trong phần trắc nghiệm và trả lời các câu nhận định, không sử dụng hình thức đánh máy.
 

Ban Tổ chức

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn