Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38094756
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Học tập chuyên đề lý luận chính trị năm 2022 và nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

     Ngày 10/8/2022, Đảng ủy Cơ sở xã hội Nhị Xuân tổ chức học tập chuyên đề lý luận chính trị năm 2022 và nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 235 đảng viên, viên chức, người lao động. Báo cáo viên là Thạc sĩ Đỗ Quốc Bình - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đảng viên, viên chức, người lao động tham gia học tập, nghiên cứu   

     Tại hội nghị, Thạc sĩ Đỗ Quốc Bình đã giới thiệu một số nội dung quan trọng trong chuyên đề về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đảng viên, viên chức, người lao động đơn vị còn được nghe quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn mới; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

     Trước đó, ngày 03/8/2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Có 176 người tham gia học tập. Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt, đảng viên và đoàn viên ưu tú thuộc Đảng bộ Công ty đã được nghe Tiến sĩ Thạch Kim Hiếu - Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày các chuyên đề  gồm: Chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”’; chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Tiến sĩ Thạch Kim Hiếu - Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố báo cáo viên hội nghị

     Việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lỗi của Nghị quyết, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

 Ánh Tuyền - Tấn Hùng

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn