Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38073741
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh tại Lực lượng TNXP Thành phố giai đoạn 2021 -2025

     Trong những năm qua, để động viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, qua đó, có nhiều phong trào thi đua, mô hình, cách làm mới mang tính sáng tạo được nhân rộng đến nhiều địa phương trên khắp cả nước. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học công nghệ, của nền kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hóa cũng đặt ra cho Thành phố nhiều vận hội và thách thức mới. Để sớm đưa Thành phố trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, khởi nghiệp, đồng thời, để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030 (gọi tắt là Đề án).

     Mục tiêu của Đề án nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý của Thành phố, cơ chế tổ chức bộ máy, kiện toàn hội đồng thẩm định các ý tưởng, mô hình, giải pháp sáng tạo tham gia giải thưởng, đảm bảo hoạt động tổ chức các giải thưởng sáng tạo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, phát huy cao độ nguồn lực xã hội dồi dào, phát huy tính sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua sáng tạo, bao quát ở các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống của người dân, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố.

     Căn cứ tình hình thực tế, Lực lượng TNXP Thành phố đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại Lực lượng TNXP giai đoạn 2021 - 2025 với Chủ đề xuyên suốt và khẩu hiệu hành động là “Thi đua lao động sáng tạo để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại”.

     Về Phong trào thi đua sáng tạo, Lực lượng TNXP nghiên cứu xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua sáng tạo phù hợp với từng đối tượng tham gia theo từng lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả phát huy sáng kiến; đề xuất, hiến kế giải pháp khả thi trong thực hiện phong trào thi đua sáng tạo, để phong trào thi đua sáng tạo thực sự mang lại lợi ích thiết thực; kịp thời biểu dương và nhân rộng mô hình phong trào thi đua sáng tạo tiêu biểu của các đơn vị.

    Về Giải thưởng sáng tạo, Lực lượng TNXP tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động, từ đó tích cực tham gia giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; lựa chọn, đề cử các mô hình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu tham gia giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên truyền, quảng bá các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm, dịch vụ sáng tạo đã đạt giải.

     Các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Năm 2023 tổ chức sơ kết kết quả triển khai thực hiện Đề án. Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh tại Lực lượng TNXP giai đoạn 2021 – 2025 sẽ được tổng kết trong quý I năm 2025.

BBT 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn