Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38081802
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Thực hiện “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” tại Lực lượng TNXP

 

       Năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Trên tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố, năm qua, Lực lượng TNXP Thành phố và các đơn vị trực thuộc cũng đã triển khai và thực hiện nghiêm theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo quá trình cải cách thủ tục hành chính theo hướng một cửa, nhanh - gọn, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Bản tin Lực lượng TNXP đã có cuộc trao đổi cùng bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP về nội dung trên.
Bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP
 
       PV: Thưa bà, thời gian qua, việc thực hiện “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” ở Lực lượng TNXP được triển khai như thế nào?
       Bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân: Hưởng ứng thực hiện theo chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP đã ban hành Kế hoạch, phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chỉ đạo 100% các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trên 05 nhiệm vụ trọng tâm; với kết quả triển khai đạt được tại Lực lượng TNXP trong thời gian vừa qua: đã tăng cường công tác rà soát các văn bản, quy định, quy chế quản lý trong toàn Lực lượng TNXP Thành phố để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế hiện nay của Lực lượng TNXP Thành phố.
       Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trực thuộc phù hợp với điều kiện, khả năng và thế mạnh của từng đơn vị, qua đó số thủ tục hành chính được cắt giảm từ 30 - 50% trên lĩnh vực quản lý học viên, hoạt động công ích. Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự theo hướng tinh gọn từ Lực lượng đến cơ sở phù hợp với tình hình nhiệm vụ trong từng giai đoạn.
       Cử 576 lượt cán bộ, viên chức, người lao động tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn theo vị trí việc làm, trình độ ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị; thực hiện tốt các chế độ chính sách về chăm lo đời sống… cho cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Lực lượng TNXP. Trong năm 2019 đã thực hiện tổng cộng 99 lần khảo sát sự hài lòng của học viên, thân nhân học viên và người dân, tăng 173% so với năm 2018.
       PV: Năm 2019 vừa qua cũng là năm Ủy ban Nhân dân Thành phố xác định đẩy mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện năm Dân vận chính quyền và đột phá cải cách hành chính, nổi bật nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước... Trên tinh thần đó, việc triển khai của Lực lượng TNXP và các đơn vị trực thuộc ra sao? Có những mô hình cụ thể nào được áp dụng?
       Bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân: Cấp Lực lượng TNXP Thành phố đã triển khai thực hiện Mô hình “Ứng dụng phần mềm điện tử trong quản lý, điều hành công việc tại Lực lượng TNXP Thành phố”, áp dụng trong toàn Lực lượng từ tháng 12/2018 đến nay đạt được những hiệu quả nhất định. Công tác chỉ đạo, giao việc, tham mưu và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện. Ngoài ra, có 06/06 đơn vị cơ sở trực thuộc đăng ký và triển khai thực hiện mô hình thi đua, một số mô hình trong quá trình triển khai thực hiện đạt được hiệu quả có thể kể đến như: Mô hình “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị” của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 nhằm tiết kiệm thời gian trong việc tổ chức hội họp, để tập trung giải quyết công việc nhằm đạt hiệu quả cao; Mô hình “Ứng dụng công nghệ tin học vào công tác văn thư, lưu trữ” của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, góp phần giảm bớt thủ tục hành chính cũng như thời gian xử lý công việc, công tác tra cứu trên máy tính được tiến hành nhanh gọn, thuận tiện. Mô hình “Sử dụng mã vạch trong thu, chi, quản lý tiền sinh hoạt phí cho học viên, người cai nghiện ma túy” của Cơ sở xã hội Nhị Xuân nhằm quản lý tốt tiền sinh hoạt của học viên, khắc phục được tình trạng học viên, người cai nghiện ma túy thắc mắc về sinh hoạt phí bị chậm trễ, sai sót.
       Có 04/06 cơ quan, đơn vị thuộc Lực lượng TNXP có Trang thông tin điện tử; 06/06 cơ quan, đơn vị thuộc Lực lượng TNXP ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) trong trao đổi công việc; gửi thư mời họp thông qua hộp thư điện tử. 100% cán bộ, viên chức, người lao động sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc tại cơ quan. 100% đơn vị thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: Phần mềm Thông tin điện tử phục vụ điều hành; Phần mềm văn phòng điện tử (Online Office V8); Phần mềm quản lý học viên…
Viên chức, người lao động thao tác trên phần mềm văn phòng điện tử (Online office V8)
 
       PV: Có khó khăn nào trong việc triển khai cải cách thủ tục hành chính ở đơn vị không, thưa bà?
       Bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân: Trong Lực lượng TNXP có một số đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng quản lý, giáo dục các đối tượng cai nghiện ma túy, trú đóng ở xa Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Dương, do đó, việc nâng cấp, cải tạo hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị cai nghiện ma túy còn gặp nhiều khó khăn như: Hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo; hệ thống đường truyền chưa được ổn định, thông suốt; việc tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2, 3, kinh phí tổ chức và nhân sự có trình độ chuyên môn nghiệp vụ công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc tuyển dụng hiện nay rất khó khăn.  
       PV: Để hướng tới xây dựng một Thành phố thông minh, lãnh đạo Thành phố đã chú trọng xây dựng bộ máy nhân sự có chuyên môn cao, sẵn sàng nắm bắt công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Ở Lực lượng TNXP, vấn đề này được chuẩn bị ra sao, có sẵn sàng để theo kịp yêu cầu trong giai đoạn tới?
       Bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân: Thời gian tới, để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông tin giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, Lực lượng TNXP tập trung một số lĩnh vực sau: Tiếp tục theo dõi việc thực hiện đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố và các sở, ngành có liên quan về đầu tư các dự án “Nâng cấp, cải tạo hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ và thiết bị mạng”, “Xây dựng, hiệu chỉnh phần mềm ứng dựng mã nguồn mở”, “Hệ thống hội nghị trực tuyến” tại Lực lượng TNXP Thành phố; Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, xử lý công việc, kết nối, liên thông hệ thống công nghệ thông tin, kiểm soát hồ sơ, quy trình hành chính trong toàn Lực lượng TNXP; nghiên cứu, đề xuất và tham mưu hiệu chỉnh, bổ sung chức năng của các phần mềm quản lý, điều hành hiện nay.
       Tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin vào làm việc tại Lực lượng TNXP; bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, hướng dẫn thực hành về việc ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Lực lượng TNXP đảm bảo về số lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Lực lượng TNXP và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về công nghệ thông tin tại đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, sử dụng phần mềm văn phòng điện tử và hệ thống thư điện tử Thành phố trong trao đổi, liên thông văn bản điện tử.
       PV: Năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. Lực lượng TNXP có những đề xuất và biện pháp gì để góp phần hoàn thành tốt các nội dung này?
       Bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân: Từ đầu năm 2020, Lực lượng TNXP đã đề ra một số chỉ tiêu, biện pháp để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của đơn vị, cụ thể như sau:
       Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 55/KH-TNXP ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Lực lượng TNXP Thành phố triển khai Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại Lực lượng TNXP Thành phố.
       100% thủ tục hành chính, văn bản hướng dẫn được cập nhật, công bố công khai trên mạng điều hành, cổng thông tin điện tử Lực lượng TNXP Thành phố; 100% các văn bản chính thức trong Lực lượng TNXP Thành phố (trừ các văn bản, tài liệu mật) được trao đổi dưới dạng điện tử kết hợp với chữ ký số; kết nối hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm văn phòng điện tử tại các đơn vị đảm bảo thông suốt.
       Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; tin học hóa, ứng dụng phần mềm quản lý trong công tác quản lý tài chính kế toán, tài sản công, thi đua - khen thưởng… và theo dõi việc phê duyệt các dự án “Nâng cấp, cải tạo hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ và thiết bị mạng”, “Xây dựng, hiệu chỉnh phần mềm ứng dựng mã nguồn mở”, “Hệ thống hội nghị trực tuyến” để triển khai thực hiện tại Lực lượng TNXP Thành phố.
       Tiếp tục thực hiện khảo sát sự hài lòng của học viên, thân nhân học viên và người dân. Phấn đấu đạt trên 80% ý kiến hài lòng sau khi được khảo sát đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố.
       Tuyển dụng, bố trí, đào tạo nhân viên công nghệ thông tin để có khả năng tiếp cận, quản trị hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu, các ứng dụng chuyên ngành công nghệ thông tin của đơn vị trong thời gian tới.

Ban Biên tập

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn