Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38048225
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Cuộc thi tìm hiều kiến thức pháp luật Tháng 3

       Mời các bạn tham dự cuộc thi tìm hiều kiến thức pháp luật do Công đoàn Lực lượng TNXP tổ chức. Thử thách tháng 3 có nội dung như sau: 


       Chủ đề kỳ thi: Các quy định về Thanh niên xung phong

- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;
- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;
- Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh.
 
        Phần I: Khởi động – Trắc nghiệm kiến thức     
 
       Câu 1: Lực lượng TNXP Thành phố Hồ chí Minh là:
a. Tổ chức chính trị - xã hội mang tính đặc thù của Thành phố.
b. Tổ chức kinh tế - xã hội mang tính đặc thù của Thành phố.
c. Đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP Việt Nam lãnh đạo và quản lý.
d. Cả a, b, c đều đúng.
       Câu 2: Các hình thức ghi nhận thanh niên xung phong bao gồm:
a. Thẻ đội viên thanh niên xung phong.
b. Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ thanh niên xung phong.
c. Kỷ niệm chương thanh niên xung phong.
d. Cả a, b, c đều đúng.
       Câu 3: Theo quy định pháp luật hiện hành, trang phục thanh niên xung phong bao gồm:
a. Đồng phục, cấp hiệu, phù hiệu TNXP.
b. Đồng phục, thẻ đội viên TNXP.
c. Đồng phục, cấp hiệu, phù hiệu, biển tên, cà vạt và thẻ TNXP.  
d. Cả a, b, c đều sai.
 
       Phần II: Thách đố - Nhận định
Đề thi gồm có 03 câu hỏi nhận định. Người dự thi căn cứ vào các quy định pháp luật trả lời đúng hoặc sai, giải thích tại sao và nêu cơ sở pháp lý cụ thể.
       Câu 1: Theo quy định pháp luật hiện hành, Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập, quản lý và giải thể.
       Câu 2: Đội viên thanh niên xung phong được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình trong thời gian tham gia thanh niên xung phong.
       Câu 3: Người được giao làm công tác chuyên môn, kỹ thuật trong đơn vị thanh niên xung phong được gọi là cán bộ quản lý thanh niên xung phong.
 

       Phần III: Dự đoán  

       Theo bạn, trong kỳ có bao nhiêu bài dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi ở Phần I và Phần II?

      Lưu ý: Bài dự thi hợp lệ là bài viết tay, dùng bút ghi họ và tên, khoanh tròn đáp án và điền đầy đủ vào các ô chữ, không sử dụng hình thức đánh máy. Bài dự thi được gửi về địa chỉ: Văn phòng Công đoàn Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh, số 636 đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
       Chúc bạn may mắn!
 
       Ban Tổ chức
 

 CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn