Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38100259
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

         Căn cứ Kế hoạch số 1553/KH-TNXP ngày 16/7/2021 của Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-TNXP ngày 29/10/2021 của Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Thành phố về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Lực lượng TNXP Thành phố.

Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Lực lượng TNXP Thành phố thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021, như sau:

1. Thông báo kết quả điểm vòng 2

Kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 được thể hiện trong bảng danh sách đính kèm thông báo này. Đồng thời được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh: http://www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn. (mục Thông tin tổng hợp). 

2. Thời gian nhận đơn phúc khảo

Kể từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 24/12/2021, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 về Lực lượng TNXP Thành phố (thông qua Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương Lực lượng TNXP Thành phố, số 636 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thời gian công bố kết quả phúc khảo (nếu có): dự kiến ngày 05/01/2022.

Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Lực lượng TNXP Thành phố thông báo đến các thí sinh tham gia dự tuyển được biết và thực hiện./.

Kết quả đính kèm (Tải về)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn