Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38040028
THÔNG TIN TỔNG HỢP
CUỘC THI tìm hiều kiến thức pháp luật Tháng 01

       Mời các bạn tham dự cuộc thi tìm hiều kiến thức pháp luật do Công đoàn Lực lượng TNXP tổ chức. Thử thách tháng 1 có nội dung như sau: 

       Phần I. Trắc nghiệm kiến thức (Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất)   
Câu 1: Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thì nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng hình thức nào? 
a. Dân chủ trực tiếp
b. Dân chủ quốc tế
c. Dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.  
d. Cả a, c đều đúng         
Câu 2: Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thì Quốc hội là:
a. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
c. Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
d. Cả a, b, c đều đúng                                                                                           
Câu 3: Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thì thành phố trực thuộc trung ương được phân chia như thế nào?
a. Quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương.
b. Quận, huyện, thị xã.
c. Quận, huyện, phường
d. Cả a, c đều đúng.  
 
       Phần II: Thách đố (Căn cứ vào các gợi ý của Ban tổ chức, giải tất cả các ô chữ hàng ngang và giải ô từ khóa)

 

1. Đây là loại văn bản có thể được ban hành bởi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để có hiệu lực thi hành buộc phải có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành.
2. Đây là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
3. Đây là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.
4. Đây là người do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
5. Đây là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
6. Đây là một trong những quyền của mọi người đối với những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức theo quy định của Hiến pháp.
7.  Đây là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. 
       Từ khóa: Đây là một trong những quyền thể hiện quyền lực cao nhất nhà nước của Quốc hội, nhằm tạo ra đạo luật cơ bản của Nhà nước, làm cơ sở để hình thành các văn bản quy phạm pháp luật khác. 
 

        Phần III: Dự đoán  

       Theo bạn, có bao nhiêu bài dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi ở Phần I và Phần II?
Bài dự thi được gửi về địa chỉ: Văn phòng Công đoàn Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh, số 636 đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
       Ban Giám khảo sẽ chấm điểm và công bố kết quả trên Bản tin TNXP tháng sau. Nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ đợi các bạn độc giả gửi đáp án sớm nhất, đúng nhất.
 
Ban Tổ chức


 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn