Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38066349
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Kết quả tháng 8/2016 và đề thi tháng 9/2016 cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” trên Bản tin Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh

       KẾT QUẢ THÁNG 8/2016

       1. Đáp án  

       a) Phần I: Khởi động - Trắc nghiệm

       Câu 1: Đáp án a. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012).

       Câu 2: Đáp án d. Cả a và b đều đúng (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 196 Bộ luật Lao động năm 2012).

       Câu 3: Đáp án b. Hội đồng trọng tài lao động (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 199 Bộ luật Lao động năm 2012).

       Câu 4: Đáp án c. Do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó  (Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Lao động năm 2012).

       Câu 5: Đáp án b. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động, có quyền tăng, giảm lao động phù hợp nhu cầu sản xuất, kinh doanh (Theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Lao động năm 2012).

       b) Phần II: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau đây:

       Đáp án a. Phụ cấp lương (Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động).

       2. Kết quả dự thi

       - Tổng số bài tham gia Hội thi: 2.832 bài (trong đó có 1.078 bài của cán bộ, viên chức, người lao động; 1.754 bài của học viên).

       - Tổng số bài trả lời đúng 02 phần thi: 1.741 bài (trong đó có 582 bài của cán bộ, viên chức, người lao động; 1.159 bài của học viên).

       - Tổng số bài trả lời sai: 1.082 bài (trong đó có 487 bài của cán bộ, viên chức, người lao động; 595 bài của học viên).

       3. Giải thưởng:

       a) Cá nhân:

       - Giải Nhất: Học viên Nguyễn Ngọc Tiến - Công đoàn cơ sở Trường GDĐT và GQVL số 1 (trả lời đúng cả 02 phần thi và có số dự đoán là 1.738 người trả lời đúng cả 01 phần thi).

       - Giải Nhì: Học viên Hoàng Văn Nam - Công đoàn cơ sở Trường GDĐT và GQVL số 1 (trả lời đúng cả 02 phần thi và có số dự đoán là 1.746 người trả lời đúng cả 01 phần thi).

       - Giải Ba: Đồng chí Nguyễn Gia Thành - Công đoàn cơ sở Trường GDĐT và GQVL số 2 (trả lời đúng cả 02 phần thi và có số dự đoán là 1.735 người trả lời đúng cả 01 phần thi).

       b) Tập thể: Công đoàn Cơ sở Trường GDĐT và GQVL số 1 (tỷ lệ tổng số bài trả lời đúng 02 phần thi/tổng quân số CBVC-NLĐ là 99%).

       ĐỀ THI THÁNG 9/2016

       1. Chủ đề kỳ thi: Quy định về Khiếu nại

       2. Đề thi

       Căn cứ các quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012, hãy trả lời các câu hỏi sau:

       Phần I: Khởi động – Trắc nghiệm

       Câu 1: Thời hiệu khiếu nại kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính là bao nhiêu ngày?

       a. 60 ngày.

       b. 80 ngày.

       c. 90 ngày.

       d. Cả a, b, c đều sai.         

       Câu 2: Nội dung nào sau đây là nghĩa vụ của người bị khiếu nại?

       a. Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại.         

        b. Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

       c. Sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại.

       d. Cả a, b, c đều đúng.

       Câu 3: Cá nhân nào sau đây có trách nhiệm thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?

       a. Người giải quyết khiếu nại; luật sư; người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

       b. Người khiếu nại; luật sư; người bị khiếu nại; người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

       c. Người giải quyết khiếu nại; người khiếu nại; luật sư, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

       d. Người giải quyết khiếu nại; người khiếu nại; người bị khiếu nại; người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

       Phần II: Thách đố - Nhận định đúng hoặc sai (Nêu rõ căn cứ pháp lý)

       Câu 4: Việc khiếu nại chỉ được thực hiện bằng đơn khiếu nại.    

       Câu 5: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 35 ngày, kể từ ngày thụ lý.

       Phần III: Dự đoán

       Theo bạn, trong kỳ có bao nhiêu bài dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi ở Phần I và Phần II?

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn