Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38069749
THÔNG TIN TỔNG HỢP
TNXP Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, tinh thần "Xung kích, năng động, sáng tạo"

 

    Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, TNXP Thành phố đã có được những thành quả rất đáng tự hào, được tạo dựng bởi biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu của nhiều thế hệ TNXP thành phố. Các thế hệ TNXP luôn nhận thức được sứ mệnh và trách nhiệm của mình, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kể cả sự mất mát, hy sinh; luôn đoàn kết, chung sức chung lòng, cùng nhau chung tay vun đắp cho sự phát triển của TNXP Thành phố. Thế hệ TNXP ngày nay luôn ghi nhớ và tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ TNXP đi trước, và cũng rất trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ đã luôn tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ mới gắn liền với yêu cầu phát triển của Thành phố trong mỗi giai đoạn.

       Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ X, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, đã xác định mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ của Lực lượng TNXP trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới, đó là TNXP Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần “xung kích, năng động, sáng tạo” của TNXP tích cực và chủ động tham gia xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Thành phố; trong đó tập trung vào 03 nhiệm vụ chủ yếu sau:

       Một là, đối với nhiệm vụ xã hội, tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án nhằm giải quyết các vấn đề xã hội của Thành phố; trong đó thực hiện tốt Đề án "Quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” và thực hiện tốt hoạt động cắt cơn, giải độc cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục; công tác điều trị, chăm sóc y tế; tổ chức lao động trị liệu, lao động giải quyết việc làm; dạy văn hóa, dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục thực hiện việc sắp xếp và chuyển đổi, tổ chức lại các cơ sở cai nghiện theo đúng định hướng đa dạng hóa các mô hình và giải pháp điều trị nghiện, sẵn sàng tiếp nhận, quản lý, giáo dục các đối tượng xã hội khác do Thành phố giao.

       Hai là, đối với nhiệm vụ công ích, tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động công ích, dịch vụ công ích đang thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và quy mô hoạt động. Tập trung đầu tư phát triển, đa dạng hóa các loại hình hoạt động công ích, dịch vụ công ích mới, trong đó sẽ mạnh dạn nghiên cứu đề xuất thành phố tham gia thực hiện các chương trình đột phá, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ cảnh quan - môi trường Thành phố; qua đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đồng thời, thông qua các hoạt động công ích này sẽ tập hợp, giáo dục, đào tạo và giải quyết việc làm cho thanh niên thành phố.

       Ba là, đối với nhiệm vụ kinh tế, TNXP xác định thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế để hỗ trợ thực hiện tốt nhiệm vụ xã hội và nhiệm vụ công ích; thông qua đó để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, đội viên TNXP. Trong nhiệm vụ kinh tế, TNXP sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu các hoạt động, tập trung phát huy các nguồn lực nội bộ và thu hút các thành phần kinh tế liên kết hợp tác đầu tư, khai thác sử dụng có hiệu quả đất đai, cơ sở vật chất đang quản lý vào tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy hoạch phát triển dài hạn, ổn định, tạo sản phẩm hàng hóa của Thanh niên xung phong, tích cực tham gia thực hiện chương trình bình ổn thị trường của Thành phố.

       Thông qua thực tiễn hoạt động, TNXP Thành phố sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là một tổ chức kinh tế xã hội đặc thù của Thành phố, là lực lượng xung kích của thanh niên thành phố trong trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của thành phố trong quá trình phát triển; là một mô hình phù hợp để tập hợp, giáo dục, rèn luyện, đào tạo và giải quyết việc làm cho thanh niên thành phố, xứng đáng với danh hiệu 2 lần Anh hùng Lao động đã được Nhà nước trao tặng.

Trần Phú Lữ

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn