Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38069351
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Đáp án và đề thi tìm hiểu kiến thức pháp luật tháng 3/2016

        ĐÁP ÁN ĐỀ THI THÁNG 02/2016

        Phần I: Khởi động – Trắc nghiệm

       Câu 1: Đáp án c. Đã công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên (Theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định 61).

       Câu 2: Đáp án b. Là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 61).

       Câu 3: Đáp án c. Cả a, b đều đúng (Theo quy định tại Điều 28 Nghị định 61).

b) Phần II: Thách đố - Điền vào chỗ trống

Đáp án: (1) khiếu nại

(2) tống đạt

(3) trái pháp luật 

(Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Nghị định 61).                            

       2. Kết quả dự thi

- Tổng số bài tham gia Hội thi: 1.138 bài

- Tổng số bài trả lời đúng 02 phần thi:  883 bài.

- Tổng số bài trả lời sai: 255 bài.

       3. Giải thưởng:

a) Cá nhân

- Đồng giải Nhất:

+ Đồng chí Nguyễn Hữu Phong (Công đoàn cơ sở Cơ quan Lực lượng trả lời đúng 02 phần thi và có số dự đoán là 890 người trả lời đúng cả 02 phần thi).

+ Đồng chí Dương Tấn Thành (Công đoàn Cơ sở xã hội Nhị Xuân trả lời đúng 02 phần thi và có số dự đoán là 890 người trả lời đúng cả 02 phần thi).

- Giải Nhì: Đồng chí Đinh Đoàn Lê Dũng (Công đoàn cơ sở Trường GDĐT và GQVL số 2 trả lời đúng 02 phần thi và có số dự đoán là 897 người trả lời đúng cả 02 phần thi).

- Đồng giải Ba:

+ Đồng chí Hồ Thành (Công đoàn Cơ sở xã hội Nhị Xuân trả lời đúng 02 phần thi và có số dự đoán là 900 người trả lời đúng cả 02 phần thi).

+ Đồng chí Nguyễn Văn Sanh (Công đoàn Cơ sở xã hội Nhị Xuân trả lời đúng 02 phần thi và có số dự đoán là 900 người trả lời đúng cả 02 phần thi).

b) Tập thể: Công đoàn Cơ sở xã hội Nhị Xuân (tỷ lệ tổng số bài trả lời đúng 02 phần thi/tổng quân số CBVC-NLĐ là 96 %).

        ĐỀ THI THÁNG 03/2016

       1. Chủ đề kỳ thi: Tìm hiểu lịch sử và các quy định về Thanh niên xung phong

       2. Đề thi

       Căn cứ Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong; Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng thanh niên xung phong thành phổ Hồ Chí Minh;

       Căn cứ sách ảnh Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh - 35 năm xây dựng và phát triển giai đoạn 28/3/1976 - 28/3/2011.

Hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

       a) Phần I: Khởi động – Trắc nghiệm

       Câu 1: Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ của thanh niên xung phong?

a. Tham gia thực hiện việc khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác.

b. Tham gia thực hiện cai nghiện ma túy, giáo dục lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên sau cai nghiện ma túy và các đối tượng thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội khác.

c. Tham gia sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân sản xuất và đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên.

d. Cả a, b, c đều đúng.

       Câu 2: Đội viên Thanh niên xung phong là?

a. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi, có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong từ 24 tháng trở lên.

b. Công dân nam Việt Nam từ 18 tuổi đến 30 tuổi, có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong từ 24 tháng trở lên.

c. Công dân Việt Nam từ đủ 20 tuổi đến 30 tuổi, có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong từ 24 tháng trở lên.

d. Công dân nam Việt Nam từ đủ 20 tuổi đến 35 tuổi, có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong từ 24 tháng trở lên.

       Câu 3: Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh do ai bổ nhiệm?

a. Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Chủ tịch nước.

c. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

d. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Phần II: Thách đố - Ô chữ

 

       Anh/chị hãy tìm trong ô chữ dưới đây 05 cụm từ đúng thể hiện tên gọi các Liên đội thuộc bộ máy tổ chức Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế mới trong giai đoạn từ ngày 10/10/1976 đến ngày 06/9/1977 (các cụm từ này nằm ở vị trí theo đường ngang, dọc, chéo).

       Bước 1: Gạch đầy đủ cụm từ tìm được trực tiếp trong ô chữ (theo mẫu).

       Bước 2: Ghi rõ tên cụm từ tìm được (có dấu).

       Ví dụ: Dũng Cảm, Dũng Tiến

       Trả lời:

       1. ...........................................................

       2. ...................................................................                        

       3. ...........................................................

       4.....................................................................

       5. ...........................................................

       Phần III: Dự đoán

       Theo bạn, trong kỳ có bao nhiêu bài dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi ở Phần I và Phần II?

       Lưu ý: Bài dự thi hợp lệ là bài viết tay, dùng bút ghi họ và tên, khoanh tròn các đáp án trong phần trắc nghiệm và gạch đủ cụm từ tìm được trực tiếp trong bảng ô chữ, viết rõ bằng tiếng việt có dấu trong phần trả lời, không sử dụng hình thức đánh máy.

 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn