Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38100913
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

       Trong tháng 12/2022, các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và Nghị quyết hội nghị năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

     Ngày 30/12, tại Hội nghị cán bộ, viên chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP, đồng chí Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị Trung tâm có giải pháp khắc phục những hạn chế trong năm 2022; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị đến toàn thể VC-NLĐ; tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ; đẩy mạnh công tác tuyển sinh các lớp giáo dục thường xuyên cấp THPT; đa dạng và phong phú các phong trào thi đua tạo động lực để phát triển đơn vị. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của đơn vị,…

     Dịp này, đơn vị cũng trao giấy chứng nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 cho 03 tập thể và 43 cá nhân.

Đại diện các phòng nghiệp vụ Trung tâm GDTX TNXP ký kết giao ước thi đua 

     Ngày 20/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP biểu dương, ghi nhận sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, viên chức, người lao động về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị trong năm 2022; hoạt động kinh doanh dịch vụ đạt hiệu quả cao; có sự tập trung trong công tác chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển đơn vị (11/3/1993 - 11/3/2023), 47 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP Thành phố (28/3/1976 - 28/3/2023). Đồng chí cũng đề nghị trong công tác quản lý điều hành, đơn vị cần phải vừa đúng nguyên tắc, vừa đi đôi với sự linh hoạt, chủ động; thực hiện tốt công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo chế độ chính sách cho viên chức, người lao động, học viên; thường xuyên kiểm tra, rà soát chặt chẽ công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người cai nghiện ma túy; quan tâm hoạt động huấn luyện học viên nhập mới; kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm;…

     Dịp này, đơn vị trao giấy chứng nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 cho 12 tập thể và 152 cá nhân; khen thưởng 03 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngắn ngày đợt 3 năm 2022.

Đồng chí Trương Quang Nam, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (thứ 2 từ trái qua) khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngắn ngày đợt 3 năm 2022

     Ngày 19/12, tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, đồng chí Vy Văn Trọng, Giám đốc Cơ sở 1 đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2022 của Cơ sở 1. Đồng chí cũng đề nghị tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động tại đơn vị trong năm 2023 cần tiếp tục thực hiện tốt công tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ theo quy định mới; thực hiện tốt các mô hình thi đua do Lực lượng TNXP phát động; đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng sáng kiến cải tiến tại đơn vị; đặc biệt tập trung chăm lo về vật chất, tinh thần cho học viên trong các ngày lễ, tết…

     Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân năm 2023 gồm 03 đồng chí. Dịp này, Ban Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã tặng giấy khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình –Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của Cơ sở xã hội Nhị Xuân, vào ngày 13/12, đồng chí Lê Minh Khoa - Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, gắn bám, vượt khó của cán bộ, viên chức, người lao động Cơ sở xã hội Nhị Xuân năm 2022. Đồng chí cũng đề nghị đơn vị cần chủ động đề ra nhiều giải pháp, phương án để thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy; quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe, an sinh đời sống cho người nghiện ma túy; chủ động xây dựng các phương án an ninh trật tự, an toàn đơn vị và đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự; tổ chức tốt các hoạt động đón Tết nguyên đán năm 2023 trên tinh thần “Đoàn kết, an toàn, vui tươi và tiết kiệm”…

     Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân năm 2023 gồm 03 đồng chí. Dịp này, Giám đốc Cơ sở xã hội Nhị Xuân đã tặng chứng nhận Lao động tiên tiến cho 12 tập thể và 233 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022; tặng cờ thi đua cho 02 tập thể dẫn đầu Khối thi đua. Các tập thể của đơn vị cũng đăng ký giao ước thi đua với quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

Đồng chí Trương Văn Hậu, Giám đốc Cơ sở xã hội Nhị Xuân (bên trái) và Chủ tịch Công đoàn Cơ sở ký kết Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 

     Tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 của Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 vào ngày 08/12, đồng chí Bùi Thanh Tuấn – Giám đốc Cơ sở đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và ký kết giao ước thi đua cùng với chủ tịch Công đoàn và 02 trưởng khối thi đua năm 2023. Hội nghị đã chiếu clip kết quả hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 năm 2022. Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân năm 2023 gồm 05 đồng chí.

Viên chức biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Cơ sở cai nghiện ma túy số 3    

     Dịp này, đơn vị đã tặng biểu trưng cho 02 tập thể dẫn đầu 02 khối thi đua trong đơn vị; tặng giấy khen 02 tập thể có mô hình thi đua tiêu biểu trong năm 2022. 

Nhóm CTV

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn