Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38037221
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Kết quả thi kiến thức pháp luật tháng 10 và đề thi tháng 11
       Đáp án đề thi kiến thức pháp luật tháng 10
       a) Phần I: Khởi động – Trắc nghiệm
       Câu 1: Đáp án c. Là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014).
       Câu 2: Đáp án d. Cả a, b, c đều đúng (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Mục 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014).
       Câu 3: Đáp án a. Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trên phạm vi cả nước (Theo quy định tại Điều 159 Chương XVIII Luật Bảo vệ môi trường năm 2014).
b) Phần II: Thách đố - Ô chữ
       Đáp án:
 1. Đầu tư xanh
 (Theo quy định tại Khoản 7 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014)
 2. Lai tạo
 (Theo quy định tại Khoản 8 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014)
 3. Bảo tồn
 (Theo quy định tại Khoản 8 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014)
 4. Xóa bỏ hủ tục
 (Theo quy định tại Khoản 11 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014)
 5. Tái chế
(Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014)
         Kết quả dự thi
       - Tổng số bài tham gia Hội thi: 730 bài
       - Tổng số bài trả lời đúng 02 phần thi: 276 bài.
       - Tổng số bài trả lời sai: 454 bài.
        Giải thưởng:
       a) Cá nhân: 03 giải nhất
       - Đồng chí Huỳnh Thanh Lâm (Công đoàn cơ sở Cở sở xã hội Nhị Xuân trả lời đúng 02 phần thi và có số dự đoán là 275 người trả lời đúng cả 02 phần thi).
       - Đồng chí Trần Lê Cầu (Công đoàn cơ sở Cở sở xã hội Nhị Xuân trả lời đúng 02 phần thi và có số dự đoán là 275 người trả lời đúng cả 02 phần thi).
       - Đồng chí Lương Thị Na (Công đoàn cơ sở Cở sở xã hội Nhị Xuân trả lời đúng 02 phần thi và có số dự đoán là 277 người trả lời đúng cả 02 phần thi).
       b) Tập thể: Công đoàn cơ sở Cơ sở xã hội Nhị Xuân (tỷ lệ tổng số bài trả lời đúng 02 phần thi/tổng quân số CBVC-NLĐ là 86,4%).
        ĐỀ THI THÁNG 11/2015
       1. Chủ đề kỳ thi
       Luật số 02/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khóa XII về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
       2. Đề thi
Căn cứ vào các kiến thức chung về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, hãy trả lời các câu hỏi trong phần thi sau:
       a) Phần I: Khởi động - Trắc nghiệm
Căn cứ vào các quy định: Luật số 02/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khóa XII về Phòng, chống bạo lực gia đình, hãy trả lời các câu hỏi trong phần thi sau:
       a) Phần I: Khởi động – Trắc nghiệm
Căn cứ vào các quy định trên hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:
       Câu 1: Nội dung nào sau đây là nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình?
a. Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng; chấm dứt ngay hành vi bạo lực; chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
b. Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.
c. Cung cấp nơi điều trị, nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình
d. Cả a, b, c đều đúng.
       Câu 2: Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là?
a. Nơi chăm sóc, hỗ trợ y tế cho nạn nhân của bạo lực gia đình.
b. Nơi tư vấn, tạm lánh, bảo vệ cho nạn nhân của bạo lực gia đình.
c. Nơi chăm sóc, tư vấn, tạm lánh, hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình.
d. Nơi hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình.
       Câu 3: Trách nhiệm của cá nhân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình là?
a. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
b. Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.
c. Khởi kiện người có hành vi bạo lực để đòi bồi thường cho nạn nhân.
d. Cả a, b, c đều đúng
       Câu 4: Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình bị xử lý như thế nào?
a. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
b. Bị cấm tiếp xúc nạn nhân bạo lực gia đình.
c. Chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.
d. Cả a, b, c đều sai.
       b) Phần II: Thách đố - Ô chữ
       Căn cứ vào các gợi ý của Ban tổ chức và các quy định tại Luật số 02/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khóa XII về Phòng, chống bạo lực gia đình hãy hoàn thành các ô chữ hàng ngang và ô từ khóa hàng dọc của các ô chữ sau:
       1. Đây là một trong những hành vi bạo lực gia đình khi cố ý xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của nạn nhân.
       2. Đây là hành vi bị nghiêm cấm thực hiện đối với người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình.
       3. Đây là yêu cầu đối với các thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình.
       4. Đây là một trong những quyền của nạn nhân bạo lực gia đình.
       5. Đây là hành vi bạo lực gia đình khi cố ý xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của nạn nhân.
       6. Đây là một biện pháp bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình khi hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của nạn nhân bạo lực gia đình.
       7. Đây là một trong những trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đối với việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
       8. Đây là hành vi bị nghiêm cấm khi không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình.
       Từ khóa: Đây là nguyên nhân dẫn đến những vấn đề phát sinh giữa các thành viên trong gia đình phải tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật.
       Phần III: Dự đoán
       Theo bạn, trong kỳ có bao nhiêu bài dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi ở Phần I và Phần II?
       Lưu ý: Bài dự thi hợp lệ là bài viết tay, dùng bút ghi họ và tên, khoanh tròn các đáp án trong phần trắc nghiệm và trả lời phần thách đố ô chữ, không sử dụng hình thức đánh máy.
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn