Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38059534
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Học tập chuyên đề lý luận chính trị năm 2022

      Sáng ngày 06/5/2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ  công ích TNXP tổ chức học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII); Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo cáo viên là Tiến sĩ Thạch Kim Hiếu - Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chủ chốt, đảng viên và đoàn viên ưu tú thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP tham gia học tập

     Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt, đảng viên và đoàn viên ưu tú thuộc Đảng bộ đã được nghe báo cáo những nội dung tổng quan về kết quả Hội nghị Trung ương 4, các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNBXP (đứng giữa) trao giấy khen cho tập thể và cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021)” 

      Dịp này, Đảng ủy Công ty đã trao Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP Thành phố cho 01 tập thể và 01 cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2017 - 2021)”; tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cho 02 tập thể và 07 cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2021” và 06 tập thể, 11 cá nhân đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 -19/5/2022.

     Trước đó, ngày 04/5/2022, Đảng ủy Cơ sở xã hội Nhị Xuân tổ chức học tập chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động bằng hình thức học trực tuyến. Tiến sĩ Thạch Kim Hiếu - Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về các nội dung như: sự cần thiết phải giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên, phương pháp giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên và giải pháp giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Tấn Hùng – Ánh Tuyền

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn