Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38084855
Thông tin tiếp công dân

Thông báo về việc tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Lực lượng TNXP Thành phố (20/6/2023 14:33)Kiện toàn nhân sự Tổ tiếp công dân Lực lượng TNXP (20/6/2023 13:20)

Quyết định số 180/QĐ-TNXP ngày 08 tháng 6 năm 2023 về việc kiện toàn nhân sự Tổ tiếp công dân Lực lượng TNXP và Thông báo số 1344/TB-TNXP ngày 16 tháng 6 năm 2023 về việc tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Lực lượng TNXP Thành phố.Về việc tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh (25/8/2020 14:06)

Lực lượng TNXP thông báo về việc tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Lực lượng TNXP Thành phốTHÔNG BÁO: Về việc tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh (22/8/2018 12:58)Kiện toàn nhân sự Tổ Tiếp công dân (23/5/2017 10:10)

Các tin khác:
Thông tin cán bộ phụ trách tiếp công dân và nguyên tắc tiếp nhận, xử lý thông tin (6/5/2016 14:10)
Quyết định số 320/QĐ-TNXP (4/3/2015 11:53)
Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND (4/3/2015 11:52)
Nghị định số 64/2014/NĐ-CP (4/3/2015 11:22)
Luật tiếp công dân năm 2013 (3/3/2015 11:20)
Các trang: 1  2  
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn