Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38084971
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hướng dẫn số 74-HD-BTGTU ngày 04/3/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/5/2014 13:14)Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Công hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (10/5/2014 13:56)Thông tri thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (10/5/2014 13:53)Nghị quyết Ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (8/5/2014 14:00)Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (7/5/2014 13:29)

Các tin khác:
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn