Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33354401
hoạt động khác
Kết quả thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP của Lực lượng TNXP Thành phố

       Sáng 28/3/2015, tại Cơ quan Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đăng Minh, Vụ trưởng vụ công tác Thanh niên – Bộ Nội vụ cùng đồng chí Nguyễn Minh Thơ, Trưởng ban TNXP trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Trung ương đã có buổi làm việc với Lực lượng TNXP Thành phố theo kế hoạch khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về việc tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong.

Quang cảnh buổi làm việc
 
       Trong thời gian triển khai thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ, Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 39-HD/TWĐTN-TNXP ngày 18/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Lực lượng TNXP Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức quán triệt Nghị định, Thông tư và Hướng dẫn; từng bước thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành; thực hiện cấp trang phục TNXP theo đúng niên hạn quy định tại mục 3 phần I Quy định chung tại Hướng dẫn số 39-HD/TWĐTN-TNXP…
 
       Tiếp tục kế thừa và phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục và giải quyết việc làm cho đối tượng cai nghiện ma túy góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu 3 giảm của Thành phố; tập trung nâng cao chất lượng trật tự viên TNXP đảm bảo vừa đáp ứng nhiệm vụ công ích và tham gia nhiệm vụ đột xuất, cấp bách góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố; sắp xếp và duy trì các mô hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp, có hiệu quả…
 Đồng chí Nguyễn Đăng Minh, Vụ trưởng vụ công tác Thanh niên – Bộ Nội vụ (đứng) phát biểu chỉ đạo
 
       Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đăng Minh đã biểu dương những đóng góp của Lực lượng TNXP Thành phố cho sự nghiệp phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước nói riêng. Qua đó đồng chí đề nghị cán bộ, đội viên TNXP phải phát huy được truyền thống “xung kích, năng động, sáng tạo” của TNXP Thành phố, có năng lực trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của từng nhiệm vụ mới. Về quy định trang phục TNXP, đồng chí nhấn mạnh sẽ ghi nhận những đề xuất kiến nghị của Lực lượng TNXP Thành phố để sửa đổi Quy định hoặc hướng dẫn bổ sung nhưng vẫn phải đảm bảo tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương.
  
Hùng Trần
 
 
 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn