Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38078906
hoạt động khác
Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới năm 2018
       Sáng 20/9/2018, Công đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố đã tổ chức tập huấn, truyền thông về bình đẳng giới năm 2018 cho hơn 200 cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và người lao động trong Lực lượng TNXP.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố báo cáo đến lớp tập huấn

       Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố báo cáo các nội dung tập huấn như: Luật Bình đẳng giới; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn và  pháp luật lao động đối với lao động nữ.
 
       Lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và người lao động trong Lực lượng TNXP, từng bước xóa bỏ phân biệt đối xử về giới.
 

Hoàng Vân 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn