Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32323924
hoạt động đoàn thể
Kết quả công tác xây dựng Đảng quí I/2013

       Về tình hình tư tưởng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng: đa số cán bộ, đảng viên và người lao động an tâm tư tưởng, tin tưởng vào sự phát triển của đơn vị, của Lực lượng TNXP; đa số học viên và người sau cai tư tưởng ổn định, chấp hành nội quy đơn vị. Trong kỳ đã triển khai kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; kế hoạch xây dựng Nghị quyết nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - văn hóa giai đoạn 2013 - 2015; kế hoạch tuyên truyền, cổ động và kế hoạch nghiên cứu dư luận xã hội năm 2013; hướng dẫn tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

       Về tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên: hiện toàn Đảng bộ Lực lượng TNXP có 8 cơ sở Đảng trực thuộc với 451 đảng viên. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở cơ bản đã tổ chức xong Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015. Kết quả đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên năm 2012 có 7/8 cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém; có 99,32% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; khen thưởng 2 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền. Trong kỳ, kết nạp 8 đảng viên mới, công nhận chuyển đảng chính thức cho 9 trường hợp. Về đánh giá cán bộ đương chức năm 2012 diện Đảng ủy Lực lượng TNXP quản lý, có 9,09% cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 87,88% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lập hồ sơ cử 26 cán bộ, viên chức học trung cấp lý luận chính trị, 3 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị và 2 cán bộ học cử nhân chính trị. 

       Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP đã xem xét, đánh giá kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân cấp ủy của 8 cơ sở Đảng trực thuộc theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI là cơ bản đạt yêu cầu.

       Các cơ sở Đảng đã xây dựng chương trình công tác và đăng kí thi đua thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2013. Năm 2012, có 2/8 cơ sở đảng đạt Xuất sắc và 6/8 cơ sở đảng đạt Khá trong thi đua thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
 

Hướng dẫn học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Cơ quan Lực lượng TNXP
 
       Hướng dẫn các cơ sở đảng học tập chuyên đề năm 2013 về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2013. Tiếp tục kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong chào cờ đầu tuần và sinh hoạt 2 đoàn thể.
 
BBT Bản tin
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn