Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32554877
hoạt động đoàn thể
Đoàn viên, thanh niên ra quân thực hiện chủ đề "Ngày chủ nhật xanh"
      Ngày 14/4/2018, 30 đoàn viên của Đoàn cơ sở Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tham gia lễ ra quân thực hiện phong trào bảo vệ môi trường với chủ đề “Ngày chủ nhật xanh”.
 
Đoàn viên, thanh niên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2
thực hiện phong trào bảo vệ mô trường 
 
      Các đoàn viên, thanh niên thực hiện thu gom, phân loại rác, phát quang bờ lô đoạn đường đi qua đơn vị và Khu nhà tập thể cán bộ.
      Đây là hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên cùng chung tay bảo vệ môi trường,