Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34150359
hoạt động đoàn thể
Đoàn Lực lượng TNXP tổ chức lớp học 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên năm 2016

           Trong 02 ngày 27 và 28/02/2016, tại Trường GDĐT và GQVL số 3, Ban Thường vụ Đoàn Lực lượng TNXP tổ chức lớp học tập 6 bài lý luận chính trị cho gần 70 đoàn viên đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Lực lượng TNXP. Báo cáo viên là đồng chí Cao Linh Phụng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Lực lượng TNXP.


Đồng chí Nguyễn Hữu Phong hướng dẫn, tổ chức lớp học

          Đoàn viên tham dự lớp học được trao đổi về các nội dung như: chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đoàn viên sẽ được Đoàn Lực lượng TNXP cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học sau khi làm bài thu hoạch đạt yêu cầu.

           Lớp học nhằm nâng cao nhận thức chính trị, khả năng lý luận, từ đó bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tin vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, khơi gợi tinh thần học tập, lao động của đoàn viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

 Thùy Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn