Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32781393
hoạt động đoàn thể
Lễ kết nạp đảng viên mới

       Ngày 08/9, Chi bộ 2 và Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Trường GDĐT và GQVL số 3 (Trường 3) tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Ma Kiên Bàn, nhân viên Đội Quản lý học viên số 3 và quần chúng ưu tú Phan Thị Hồng Yến, nhân viên Đội Sản xuất – Kinh doanh – Dịch vụ.

       Trong quá trình công tác tại đơn vị, cả hai quần chúng ưu tú đã tự khẳng định được năng lực công tác, bản thân có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc; đồng thời, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; có lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

       Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Chí Công, Bí thư Chi bộ 2 cùng đồng chí Lê Quang Đạt, Bí thư Chi bộ 3 đã đề nghị đảng viên mới không ngừng rèn luyện, phát huy tính gương mẫu, tiên phong của người đảng viên; tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường 3 ngày càng vững mạnh. 

Nguyệt Tiệp

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49