Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33447534
hoạt động đoàn thể
Đại hội Đảng viên Đảng bộ cơ sở Trường 3 nhiệm kỳ 2015 - 2020

       Với phương châm Dân chủ - Đoàn kết – Kỷ cương – Phát triển, ngày 12/5/2015, Đảng bộ cơ sở Trường GDĐT và GQVL số 3 (Trường 3) trực thuộc Đảng bộ Lực lượng TNXP Thành phố tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự có đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP; đại diện các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP cùng toàn thể đảng viên của Trường 3. 

       Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Trường 3 đã lãnh đạo đơn vị hoạt động ổn định với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, lập trường quan điểm chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo; 100% đảng viên và quần chúng được triển khai quán triệt thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% đảng viên và quần chúng hưởng ứng đăng ký thực hiện với ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được tính dân chủ, sửa đổi lề lối làm việc, chủ động sáng tạo trong công tác ngày càng nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên.Từ 2010 đến 2014, Đảng bộ Trường 3 đều đạt cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh” đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; có 26 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 196 lượt hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 32 đảng viên mới, đạt 107% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; tập thể đơn vị được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013 và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007.
  Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010 – 2015

 

        Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010 – 2015; phương hướng, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể: Tiếp tục thực hiện tiếp nhận người cai nghiện ma túy theo chỉ tiêu Lực lượng TNXP giao; nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, dạy văn hóa, dạy nghề, tổ chức lao động cho người cai nghiện ma túy và đảm bảo chăm sóc, chữa trị cho học viên và người sau cai; giữ vững an ninh trật tự và an toàn đơn vị, không để xảy ra bạo động, cháy nổ gây thiệt hại về người, tài sản đơn vị; kéo giảm tỉ lệ trốn trường, ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng thẩm lậu, vi phạm tổ chức kỷ luật.Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong gương mẫu, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kiện toàn, sắp xếp bộ máy quản lý phù hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Phấn đấu có ít nhất 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; 100% đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên; kết nạp 25 đảng viên mới…

Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Chỉ huy Lực lượng TNXP Thành phố phát biểu chỉ đạo

 

        Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Khoa thống nhất các chỉ tiêu của Đảng bộ Trường 3 đề ra trong văn kiện Đại hội. Đồng chí đề nghị các đảng viên của đơn vị cần tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường 3 nhiệm kỳ 2010 – 2015; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đủ năng lực, bản lĩnh chính trị điều hành đơn vị ngày một phát triển; đơn vị cần tiếp tục xác định công tác cai nghiện ma túy là công tác trọng tâm và đưa ra các giải pháp tiếp nhận các đối tượng xã hội khác; nâng cao công tác giáo dục dạy văn hóa, dạy nghề phù hợp với từng đối tượng cai nghiện trong thời gian cụ thể; cùng với các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố phấn đấu lập thành tích xây dựng Lực lượng TNXP nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP; nâng cao công tác quản lý sử dụng quỹ đất đai của đơn vị, không để tình trạng lấn chiếm đất và thu hút các đơn vị đầu tư sản xuất, ổn định nguồn thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động và tạo việc làm cho học viên, người sau cai có đủ sức khỏe lao động; phát huy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy; phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, viên chức, người lao động; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng đơn vị an ninh trật tự - an toàn; tăng cường công tác thi đua khen thưởng tạo được sự thống nhất, đoàn kết trong đơn vị; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

  
Các đảng viên bỏ phiếu bầu cử bầu Ban Chấp hành khóa mới

 

       Dịp này, Đại hội cũng bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí Trương Quang Nam tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường 3 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hùng Trần

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn